De World Bridge Federation (WBF) heeft bekend gemaakt dat bij de parenkampioenschappen, onderdeel van de onlangs in Polen gehouden World Bridge Games, zowel bij de open als bij de vrouwen aan nog een paar de gouden medaille wordt toegekend. De reden voor deze beslissing is dat pas ruim na de prijsuitreiking bleek dat er diverse resultaten foutief in de Bridgemate waren ingevoerd. Op advies van de High Level Players Commission heeft de WBF de reglementen terzijde geschoven en gehoor gegeven aan de roep om rechtvaardigheid.
Op bridgewinners.com staan veel reacties, ook van topspelers, over deze kwestie. Zie ook IMP.