Nederlandse Bridge Bond

Nieuws van de NBB-Clubsites

 • Parencompetitie 2 zitting 2
  B.C. De Zaan (4053)

  De tweede zitting van de parencompetitie zat het veld in de A-lijn dicht op elkaar, maar Melanie en Timo staken er boven uit. Met 58,48% werden zij eerste. In d B-lijn waren het Jeltje en Henk die de spellen het beste behandelde , zij werden met 61,61% eerste.

   

                                                                                                       

 • Spel van de week
  B.C. De Zaan (4053)

  Spel 2, gespeeld in de A- en de B-lijn

   

  Je partner opent 3K en jij hebt S AHB985 en een singelton K. Na een pas ben jij. Wat doe je? Pas of 3S?  Hier gaan de wegen in de A- en B-lijn  duidelijk uit elkaar:   in de A-lijn wordt 3x 3K gespeeld en in de B-lijn maar 1 keer.  Daar is 3x een Schoppencontract gespeeld en 1x 5K.

  De theorie zegt, dat je nooit een preëmpt van je partner mag uitnemen, dus 3S is een constructief  bod en forcing. En daar is N echt te zwak voor. Dus… passen maar, en 3K contract scoort inderdaad goed.

  (kijk ook even  naar spel 1: daar is echt van alles gebeurd, maar daar kon ik geen thema in ontdekken).

   

   

 • 20 december Kerstdrive
  B.C. De Zeerob (12025)
 • Nieuwsbrief 2016-5
  B.C. Weert (23007)

  Nieuwsbrief nr 2016-5                                                                   5 december 2016

   

   

  Aan- en afmelden, een herhaling!

   

  De technische commissie heeft voor dit seizoen besloten om de communicatie over de wed­strijden volledig via de agenda op de site te laten verlopen en geen kalender meer te publice­ren. Aan- of afmelden geschiedt volledig via de agenda en moet uiterlijk één etmaal voor aan­vang van de bridgeavond of –middag plaatsvinden, bijzondere situaties, zoals ziekte, uitgezon­derd. Bedenk dat het voor een ont­spannen start van de bijeenkomsten heel belangrijk is dat je je hebt afgemeld of aangemeld.

  De wedstrijdleider krijgt dan automatisch berichtook met een eventuele melding die je toevoegt. Het op de wedstrijdavond terloops melden voldoet niet!

   

  De komende weken

   

  December is en drukke maand voor veel bridgers.

  Het programma voor de komende weken in een notendop:

  in de weken van 5 en 12 december vindt het normale programma plaats.

  In de week van 19 december vindt op dinsdag 20 december de Kerstdrive voor alle leden plaats, voorafgegaan door een zeer korte ledenvergadering, waarover jullie al zijn ingelicht. Op 21 de­cember wordt niet gebridged, terwijl er voor de donderdagmiddag nog moet worden besloten of er gebridged kan worden, dit mede in verband met de vrijwilligers van Wilhelmina. Dit zal de komende week besproken en beslist worden en op de donderdag worden meegedeeld. Ook zal het in de agenda worden aangegeven.

   

  Tussen Kerst en Nieuwjaar wordt er slechts op één moment gebridged, namelijk op woensdag. Tijdstip en mogelijkheden volgen nog.

   

  De Kerstdrive

   

  De kerstdrive vindt plaats op dinsdag 20 december vanaf 19.30 uur. Het thema van die avond zal zijn “Gezellig bridgen en elkaar leren kennen”. Veel bridgers kennen alleen maar de leden van hun eigen speelmoment en we willen door de gezamenlijke feestdrives de samenhang in de club versterken en alle leden laten ervaren, dat iedere avond of middag zijn eigen charme heeft. Voor alle leden geldt, dat ze meerdere avonden of middagen mee kunnen spelen!

  Opgave voor de kerstdrive moet in verband met de organisatie vooraf plaatsvinden.Dit kan per paar, maar ook individueel: u wordt dan gekoppeld aan een passende partner!

  Het inschrijven kan op twee manieren:

  via de site, zoals bekend is van de ander avonden ofvia een lijst die op de diverse speelmomenten aanwezig zal zijn gedurende de komende twee weken.

  De TC en het bestuur verwacht een volle zaal!!

   

  Het bestuur

   

  Uit de ledenraadpleging is gebleken, dat niemand er bezwaar tegen heeft, dat Ton Kok deel uit gaat maken van het bestuur. Op 20 december zal voorafgaand aan de Kerstdrive in een korte ledenvergadering de benoeming van Ton formeel worden voorgelegd, waarna de leden zich er over kunnen uitspreken.

   

  Lief en leed

   

  Zo af en toe krijgt het bestuur bij toeval te horen dat er een heuglijk of minder heuglijk feit plaats vindt bij één van de leden van BCW. Graag willen we daar op gepaste wijze op reageren maar soms is dat dan niet meer mogelijk. Ook willen we de medeleden hierover informeren, ui­teraard met alle zorgvuldigheid waarmee dit gepaard dient te gaan.Binnen het bestuur is Nelly Laenen het eerste aanspreekpunt voor de commissie Lief en Leed

   

  Knock-out beker van het district

   

  Voor 16 december moesten we de eerste ronde van de knock-out beker spelen, in Weert tegen Melick. De voorzitter van de TC en de wnd. voorzitter van het bestuur hebben de keuze voor het team laten bepalen door het uitgangspunt dat een dergelijke KO-wedstrijd een uitmuntende kans is voor beginnende bridgers om eens kennis te maken met viertallenbridge tegen een andere club.

   

  Sportief betekende dit dat we de wedstrijd tegen Melick met verlies hebben afgesloten. Gezien een aantal reacties van leden die zich wel hadden opgegeven, maar niet zijn geselecteerd, zullen we volgend jaar overwegen om deel te nemen met twee teams, al betekent dat wel dat er voldoende leden deel moeten willen nemen, zodat we aan bovengenoemd uitgangspunt en aan een meer competitieve deelname recht kunnen doen.

   

  Externe viertallen

   

  Behalve Weert 1, dat nog volop in de competitiestrijd verwikkeld is, hebben alle anderr teams hun competities afgesloten.

   

  In de hoofdklasse is Weert 2 (Hans van Maasakkers, Walter Camdré, Erik Smans en Rob Jetten) eerste geworden in zijn poule, waarna het in de promotiewedstrijden helaas niet gelukt is om promotie naar de tweede divisie af te dwingen.

  Weert 3 (Mark Kums, Willem Deijsselberg, Albert Kneepkens en Jan aan den Toorn) hebben zich met de hakken over de sloot in de hoofdklasse gehandhaafd, terwijl het Weert 4 (Bram van Dooren, Godain Weerts, Harrie Levels en Wim Ramaekers) en Weert 5 (Martin Copray, Irene Starmans, Bep de Wilt en Tiny van Dijk) niet gelukt is zich in de hoofdklasse te handhaven. Voor Weert 5 geldt wel dat ze gedegradeerd zijn na een beslissingswedstrijd en dat Bep en Tiny op waardige wijze de opengevallen plaats hebben ingevuld die ontstond door de ziekte van Jan Bertens.

   

  In de eerste klasse heeft Weert 6 (Louk Reintjens, Ineke Arkenteyn, Ben Kuijpers en Jan Hoovers) zich gehandhaafd, terwijl beide teams in de tweede klasse tot het eind toe hebben meegedaan aan de strijd om de titel. Zowel Weert 7 (Jeanne Corsten, Nelly Janssen, Claar, Thieu en Roy van Lier, Marlies Moors en Jos Strous) als Weert 8 (Gerd Jan ten Brink, Theo Lenders, Hans Kirkels en Jan Kessels) zijn verdienstelijk tweede geworden.

   

   

  Namens het bestuur en de TC

   

  Willem Deijsselberg

   

 • BridgeBeter 5 en 6 december
  B.C. IJsselstein (2023)

  Maandag 5 en dinsdag 6 december hebben ongeveer 80 leden van onze club deelgenomen aan de Bridge Beter avonden. Hierbij is het maken van een speelplan voor een Sans Atout en voor een troef-contract behandeld. 
  Naast de theorie was er ruim de tijd om het geleerde in de praktijk te brengen. Zowel de presentaties als de uitleg met daarin de spellen zijn hier te downloaden. 
  Op 27 en 28 maart 2017 zijn de volgende Bridge Beter avonden; wat er dan aan de orde komt is nog niet bekend maar dat laten we ruim op tijd weten. 
  Dank aan alle enthousiaste deelnemers aan aan de begeleiders Mia, Leo, Wijnand en Teus.
   

  Remco & Arnoud

   

  Speelplan Sans-contracten.pdf    Speelplan Sans-contracten presentatie.pdf

  Speelplan Troef-contracten.pdf    Speelplan Troef-contracten presentatie.pdf

   

   

 • Mini Tromp en Ine Visser aan de leiding in slemklassement.
  Hengelosche Bridge Club (27036)

   Nadat we in deze competitie reeds 14 van de 30 zittingen gespeeld hebben gaan in de slemcompetitie Mini Tromp en Ine Visser fier aan de leiding !!!!

 • Inschrijving NORMA oudejaarsdrive nu ook voor ,,niet leden,, geopend.
  Hengelosche Bridge Club (27036)

   De NORMA oudejaarsdrive van 29 dec a.s is reeds bijna volgeboekt (max is 60 paren)  Er hebben zich reeds 54 paren aangemeld.

   

   

   

 • Bridge drive in Veenendaal op 21 januari 2017
  B.V. Lienden (7038)

  Locatie Kerkewijk 143 te Veenendaal (Chr. lyceum)

  Opening 10.15 uur

   

  http://www.innerwheelveenendaal.nl/

   

   

 • Samen veel troeven? Klim hoog in de boom!
  B.C. Kwetsbaar '70 (15008)

  Samen veel troeven: Klim hoog in de boom!

  De computer had weer voor een set zeer boeiende spellen gezorgd. Het zal niet ieders keuze zijn om de Zuidhand (kwetsbaar) te openen met een Muiderberg 2 Sch, maar Noord zal er wel blij mee zijn en 4 Sch bieden: een superfit met samen 10 troeven en misschien wel een Kl-fit. Heeft Zuid een 4+krt Ru, dan kan er heel wat worden ingetroefd.

   

  Op spel 22 opent partner (niet kwetsbaar) met een Muiderberg 2 Ha. Rechts past. Je hebt samen minimaal 10 kaarten in een lage kleur. Je klimt hoog in de boom met 4 Kl (pas of corrigeer) en wacht rustig af wat er verder gebeurt.

  In de C-groep een eclatante zege voor Hetty & Gerard. Zij waren van buiten categorie gezien hun score van 70,6 %. Hang de uitslag maar boven je bed en droom maar lekker na over dit prachtige resultaat. Truus & Annie boekten ook een monsterscore. Met 69,2 % deden zij goede zaken in de competitiestand. Je zou zeggen dat er voor de andere paren maar kruimeltjes meer overbleven, maar voor de rest werd het nog erger omdat Marijke & Dory ook schitterden met 61,8 %.

  In de B-grp een mooie overwinning voor Jan Arend & Ger. Met 60,0 % verdienen zij het predicaat ‘kanjer’. Henk & Willem bleven dicht in de buurt (58,6 %). Een gedeelde 3de plaats was er voor Anja & Raymond en Koosje & Riet (56,5 %).

  In de A-grp is de concurrentie groot en je moet van goede huizen komen om hoog te scoren. Marijke & Janna gaan er deze week met de overwinning vandoor (57,9 %). Een gedeelde 2de plaats voor Wil & Gerard en Wim & Diederik.

   

  Met nog één zitting te gaan wordt het spannend. Wie worden de kampioenen van de 2de parencompetitie, wie gaan er promoveren en wie moeten het in 2017 een niveautje lager gaan doen?

  Lukt het Sander & Ben om de eerste plaats vast te houden of worden zij in de eindspurt nog verslagen door Fred & Kees? Een trio achtervolgers knokt om de 3de plaats.

  Anja & Raymond en Koosje & Riet gaan het in 2017 weer in de A-groep proberen. Nemen zij Willem Henk mee? Wie wordt de 4de promovendi?

  In de C-grp lijken de kaarten geschud: Truus & Annie, Peter & Peter en Judit & Lies gaan promoveren naar de B-grp. De laatsten moeten dan geen totale off day hebben.
   

  Er werden 29 slems geboden, waarvan er maar 13 werden gemaakt. 12x op spel 6. Ben & Sander boden, zoals veel andere paren, 6 Kl. Op spel 22. Zij wisten 12 slagen te maken, waar er maar 11 zijn.

  Dat wordt dus weer een kopje koffie.

  Roos (48) behoudt de leiding in het slemklassement, gevolgd door Theo H. (43) en Sander (39).

   

  Als u Kerstinkopen gaat doen, vergeet dan niet wat lekkere hapjes in te slaan voor de Kerstdrive van B.C. Kwetsbaar ’70. Truus zorgt met haar assistenten voor toastjes en stokbrood.

  Natuurlijk mag u met een invaller spelen als uw partner verhinderd is. Bent u als paar verhinderd, geef dit dan even door.

   

  Het batig saldo van de 17de Sinterklaas Bridgedrive bedraagt € 339. Heeft u al een nieuwe agenda/kalender in gebruik genomen? Noteer dan alvast: 18de Sinterklaas\Bridgedrive op zaterdag 25 november.

  Dinsdag 13 december: laatste zitting van de 2de parencompetitie

   

   

   

   

 • Oliebollendrive
  B.C. Nienaka (12029)

   

  Bridgeclub Nienaka

   

  Organiseert haar jaarlijkse super gezellige

        Oliebollendrive

   

                   Vrijdag 30 december 2016

   

                                                   

   

  Aanvang 19.15 uur                      ‘t Gorechthuis

                                                      Hortuslaan 1 in Haren

  Inleg 15 euro per paar

   

  Aanmelden en betalen voor 15 december bij Francien van Stapele.

  E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Tel.nr. 0505261066

  Banknr.: NL40INGB0006144347 t.n.v. BC Nienaka

   

  Inschrijving staat vast na betaling van de inleg.

  Wilt u bij opgave aangeven -  uw beide namen, (voor en achternaam) en

                                              -  Voorkeur voor de lijn waarin u wilt spelen (ABCD)

                                                 -  evt. uw bondsnummer ivm MP.

   

  Leuke prijzen en voor iedereen een zak lekkere oliebollen !!

  Meesterpunten volgens NBB-schaal!!

   

  ( Wilt u een keer mee bridgen op onze clubavond op woensdag bij BC Nienaka? Opgeven voor woensdag 13.00 uur bijDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..Voor 6,00 per paar te betalen op de avond zelf, leuke wijnprijzen te winnen! Startdatum 1 januari 2017)

   

   

Bridgenieuws van Kees Tammens

Nieuws van Bridgemagazine IMP