Nederlandse Bridge Bond

Nieuws van de NBB-Clubsites

 • Alg leden vergadering
  B.C. Beinsdorp (6040)

  1 - Opening door voorzitter.

  2 - Verwelkomen  nieuwe leden.

  3 - Goedkeuring en vaststelling notulen alg leden vergadering  3 september 2015.

  4 - Financieel verslag penningmeester.

  5 - Kas controle.

  6 - Kas commissie.

  7 - Tech commissie.

  8 - Discussie omtrend aangekondigde verandering door Maatvast en het Eiland.

  9 - Aftreden Peningmeester Crista Leuven niet verkiesbaar

  10 - Extra vrijwillegerd gevraagd.

  11 - Rondvraag.

  12 - Sluiting door de voorzitter.

 • Toeval bestaat niet
  B.C. Beinsdorp (6040)

  Wim plomp heeft 13 keer de printer uit de opslag in de bridge zaal gezet en 13 keer weer opgeruimd, is het nu niet leuk dat juist hij de printer heeft gewonnen onze super vrijwilleger  hoe leuk is dat.

  O ja nog een weetje Ellie Warmerdan is onze zomerkampioentje  geworden

  El van harte gefeliciteerd. 

   

 • Zomerbridge
  B.C. Beinsdorp (6040)

  Tussen de 60 en 114 bridgers hebben wij op de donderdagavond en in de maanden juni - juli - augustus tijdens de zomerbridge mogen begroeten. het was weer een groot succes

  met dank aan alle vrijwillergers.

  De printer die voor het zomerbridge door onze sponser Teltools als prijs ter beschikking was gesteld is gewonnen door Wim Plomp

   Gedurende de 13 zittingen van het zomerbridge  heeft Wim, samen met onze andere geweldige vrijwillegers de tafel, stoelen, en andere materialenavond aan avond klaar gezet.

 • Jumbo Clubactie
  B.C. Nieuwkoop (9019)

  Wij doen mee aan de Jumbo Clubactie!

   

   

 • DNL in de pers
  Startersclub De Nieuwe Lichting (27039)

   

 • De zomeractiviteiten van BC Vries breken records!
  B.C. Vries (13024)

  De zomeractiviteiten vanBridgeclub Vries breken records!

   

  In de zomermaanden (juni, juli, augustus) waarin veel andere bridgeclubs hun activiteiten op een laag pitje zetten, organiseertBridgeclub Vries op donderdagavond en maandagmiddag open drives, die ongelooflijk populair zijn. Gerard van Ouwendorp en Martin Lammerts zijn de enthousiaste initiators van deze succesvolle formule.

   

  Zomerbridge(op donderdagavond) werd voor het zevende achtereenvolgende jaar gehouden en dit jaar werd het record van 2013 (455 paren) al in de voorlaatste zitting gebroken. In totaal werden de 13 zittingen van 2016 bezocht door maar liefst 490 paren, hetgeen neerkomt op gemiddeld bijna 38 paren per zitting! Tweemaal was de belangstelling zelfs groter dan het aantal beschikbare plaatsen.

  Jammer genoeg werd op 25 augustus de magische grens van 500 paren nét niet bereikt, het tropische weer (eindelijk zomer) was daar vermoedelijk debet aan.

  Bridgeclub Vries dankt alle deelnemers voor hun komst. Titi van Loenen enGerard Hilbrants waren er op alle dertien zittingen; als dank daarvoor kregen zij een attentie aangeboden.

  Bij Zomerbridge zijn altijd prijsjes te winnen. In totaal werden 258 prijsjes uitgereikt; daarnaast bood ook “Plaats de wereld” enige malen een paar prijsjes uit de “Dorpstuin” aan.

   

  Mamizo(maandagmiddagzomerbridge) is de zomereditie van Mamibri (maandagmiddagbridge), de inloopbridgemiddag van BC Vries.  De belangstelling was overweldigend, zeer waarschijnlijk omdat verschillende clubs in onze omgeving, die op maandagmiddag spelen, ’s zomers hun deuren sluiten.

  Het aantal deelnemers was 620 en dat is 212 meer dan in 2015, een groei van liefst 50%.

  Op 15 augustus werd de 500e deelnemer ingeschreven; Swanny van Zuilekom was de gelukkige, zij kreeg van de organisatie een flesje wijn.

  Mamizo kent in principe geen prijsjes, maar om de recorddeelname te vieren werden op de laatste zitting van Mamizo enkele prijsjes verloot onder de deelnemers.

   

  Bridgecafé Vries

  De inloopbridgemiddagen op maandag gaan gewoon door, maar onder een nieuwe naam: “Bridgecafé Vries”. Het uitgangspunt blijft hetzelfde: gezellig bridgen voor iedereen die dat wil. Je hoeft geen lid te zijn van BC Vries en je kunt mét of zónder partner komen! Meld je tussen 13.10 en 13.20 uur aan in “Onder de Linden” te Vries. We spelen tot circa 16.30 uur in een ontspannen sfeer.

  Bridgecafé Vries biedt ook de mogelijkheid (mits voldoende belangstelling) om onder begeleiding van een bridgedocent te spelen. Je speelt dan in een apart groepje een aantal spellen die door de docent zijn uitgezocht en waarvan vervolgens het biedproces, de uitkomst en het af- en tegenspel wordt besproken. Informatie kun je inwinnen bij Martin Lammerts, 0592-542780 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

  Bridgecursussen en workshops

  Bij voldoende belangstelling wordt eencursus “Bridge voor beginners”georganiseerd, bestaande uit 12 lessen.

  Voor bridgers die hun speelpeil willen verbeteren, wordenworkshopsmet verschillende thema’s (bieden basis, bieden gevorderd, af- en tegenspel) gegeven. Deze workshops worden in principe op dinsdagmiddag gehouden in “Onder de Linden”.

  Graag geeft de bridgedocent, Martin Lammerts, meer informatie. Bel 0592-542780 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

 • Alle (voorlopige} groepsindelingen zijn bekend; zie menu.
  B.C. Heino (10049)
 • Bridge cursus beginners
  B.C. Langeland (5019)

  Heb je in je familie- of kennissenkring geinteresseerden om een bridge te leren, dan is er nu een unieke gelegenheid. Zie de pagina: bridgecursus voor beginners

 • Nieuwsbrief augustus 2016
  B.C. Borger (13023)

   

  Beste leden van Bridgeclub Borger

   

  Dit schrijvende, is het buiten nog heerlijk zomerweer en moeilijk voorstelbaar dat we alweer

  richting herfst gaan.

  Toch staat het nieuwe seizoen weer voor de deur. Op dinsdag 6 september trappen we af

  met de openingsdrive die om 19.15 uur begint.

  Denkt u eraan zich hiervoor aan te melden bij de TC? (Rieky en Jannie,

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.of via de agenda op de website)

  Wij rekenen op uw komst!

  In deze nieuwsbrief praten wij u bij over nieuwtjes, veranderingen en andere

  wetenswaardigheden voor het nieuwe seizoen.

  Toch beginnen we met een terugblik.

  Het lijkt al weer een hele tijd geleden; die gedenkwaardige dag in april.

  Maar wat was het gezellig! De jubileumcommissie had een puik programma in elkaar

  gestoken. Individueel spelen, ook tegen leden die je op grond van bijvoorbeeld je lijnindeling

  niet elke week ontmoet. Het werd zeer gewaardeerd.

  De uitslag was ondergeschikt aan het plezier.

  De intermezzo’s gaven een goede inkijk in de afgelopen jaren van BC Borger.

  Of de dromen van de voorzitter uit zullen komen? Daarvoor moeten we tot het jubileum

  wachten in 2021.

  Als afsluiting kregen we een fantastisch buffet voorgeschoteld. Dat was echt smullen.

  Het gekozen logo van onze bridgeclub prijkt sinds enige tijd op onze website en uiteraard

  boven deze nieuwsbrief.

  Meesterpuntenladder 2015-2016

  Als u op het startscherm van de website rechts kijkt, ziet u daar de namen van onze leden

  met het aantal( op de club) behaalde meesterpunten.

  Dit seizoen bestaat de top 10 uit:

  1. Neeltje Tack

  2. Dina Paas

  3. Henk Loman

  4. Harrie de Bie

  5. Sicco de Jong

  6. Jan Brouwer

  7. Annie Brouwer

  8. Edith van Bruggen

  9. Joke Holscher en

  10. Alice Folkerts.

  Ook in het nieuwe seizoen wordt deze stand weer automatisch bijgehouden.

  Zomerdrives 2016

  De zomerdrives zijn dit jaar weer prima bezocht. Tijdens de 12 zittingen mochten we 402

  paren begroeten! Een gemiddelde van 34 paren per avond. In 2015 bedroeg het gemiddelde

  31 paren. Wel geeft het aantal deelgenomen eigen leden een daling te zien van 4% (54%).

  Mooie kans dit volgend seizoen weer op te krikken….

  Daarnaast was het ook weer prettig zovelen van binnen én buiten onze club te mogen

  begroeten.

  Rieky en Jannie hebben ook dit seizoen er weer voor gezorgd dat alles op rolletjes liep!

  Nieuwe leden.

  Dit seizoen mogen we weer een aantal nieuwe leden verwelkomen.

  Jenny Scholte is terug en speelt in de C-lijn met Ine van der Wal;

  Coos de Bildt gaat spelen met Bertha Ferwerda, eveneens in de C-lijn.

  Jannie Schurink en Johan Schurink komen van de cursus en gaan in de C-lijn kilometers

  maken!

  Sjef Heeren wordt lid en zal voornamelijk als invaller gaan spelen.

  Bert Dekens en Gerda Wind worden een nieuw paar in de C-lijn.

  Roelie Wesseling gaat met Bouwina Dinkla ook in de C-lijn beginnen.

  Ina Hovius wordt partner van Alice Hoefsloot en komt de B-lijn versterken.

  Het ledental stijgt hierdoor naar 129.

   

  Seizoen 2016-2017

  Lijnindeling

  Zoals gebruikelijk spelen we weer in twee lijnen.

  In de 1ste lijn spelen we in de A-lijn met 18, in de B-lijn met 18 en in de C-lijn met 18 paren.

  In de 2delijn is dit respectievelijk 16,18 en 19 paren. Goed gevulde lijnen dus om een goede

  uitslag mogelijk te maken.

  Op basis van de aanmelding van nieuwe leden, zal de lijnindeling mogelijk nog moeten

  worden aangepast. Indien dit gebeurt, krijgt u daar uiteraard bericht over.

  Rode draadspel

  Om u eens wat anders te serveren dan de gebruikelijke door u geschudde spellen, wordt

  m.i.v. dit seizoen het “Rode Draadspel” geïntroduceerd.

  In elke lijn speelt u spelnummer 1 met dezelfde kaartverdeling. Dus dit spel magnietworden

  geschud! Het bord heeft ook een andere kleur in B- en C-lijn; namelijk rood. Dit ondanks dat

  de A-lijn al rode boards heeft…….

  Als spel telt het resultaat dat het paar hier op scoort mee in de totaaluitslag.

  Door ons buitengewone lid,mevrouw Anna Lieze, zal het spel achteraf van commentaar

  worden voorzien. Deze toelichting treft u de dag na de clubavond aan op de clubwebsite.

  Hierdoor kunt u uw spelpeil als paar naar een (nog) hoger peil brengen.

  Overigens is dit spel in de oorsprong, een gewoon geschud spel.

  Speelschema 2016-2017

  In het speelschema is op 7 maart 2017 Ruitenboer ingepland, tijdens eennormale

  bridgeavond van de 2delijn. De spelers in de 2delijn doen hier dan ook automatisch aan mee.

  Spelers van de 1stelijn kunnen hier uiteraard óók aan meedoen, maar dan welbuitende

  competitie van de 2delijn.

  Begin 2017 komen we hier nog op terug, maar dan kunt u eventueel de datum én de partner

  vast reserveren.

  Spelverdelingen.

  Eén van de grote uitdragers van de bridgesport in Nederland is ongetwijfeld Rob Stravers.

  Hij zegt bijvoorbeeld:

  “Het doel van een bridgeclub is het promoten van onze edele denksport en daarmee is het

  een afgeleid doel de leden zo goed mogelijk te laten bridgen”.

  Het invoeren van spelverdelingen is daar een voorbeeld van.

  Waarom?

  Ook u heeft ongetwijfeld wel eens gedacht hoe het mogelijk is, dat u met deze handen

  gewoon het contract maakt en anderen plus 1 scoren. Te achterhalen hoe dit komt is bijna

  niet mogelijk, tenzij u over een uitzonderlijk geheugen beschikt.

  Nu kunt u al de uitkomst terugzien op de site, maar hoe de spelverdelingen waren is niet te

  zien. Met ingang van dit seizoen zal dit met uw hulp wel mogelijk zijn.

  Het invoeren van de spelverdeling gebeurt in principe na het spelen van de eerste ronde.

  Na afloop van de in de 1steronde gespeelde spellen, vraagt de Bridgemate om de

  verdelingen in te voeren.

   

  Hoe werkt het?

  Noord is degene die de scores en nu ook de spelverdelingen gaat invoeren.

  Noord heeft dus al een opdracht en kan zijn eigen hand niet invoeren. Dit gaat West(!) doen.

  West legt de Noordhand op kleur (---♣!)én volgorde ( A,H,V,B, 10 etc.) voor zich

  neer en leest op.

  Schoppen wordt door de Bridgemate als eerste gevraagd en ingevuld.

  Daarom liggen de kleuren zo van links naar rechts vóór de spelers.

  West leest dan bijvoorbeeld :AB98. Daarna de hartenkaart, ruitenkaart en tot slot de

  klaverkaart voor. West schudt de genoteerde kaarten en steekt deze in……. vakjeNOORD

  terug.

   

  Oost heeft zijn/haar eigen kaarten voor zich uitgelegd en is nu aan de beurt en herhaalt het

  kunstje. Zuid is de laatste in dit verhaal. De westhand wordt niet uitgelegd. Dit zijn uiteraard

  de overgebleven kaarten en worden automatisch door de Bridgemate overgenomen, als de

  invoer van de andere handen correct is.

  Heeft u onvoldoende tijd de spellen na de eerste ronde (allemaal) in te voeren?

  Geen nood; aan het einde van elke ronde vraagt de Bridgemate de (nog) in te voeren spellen

  in te voeren. Zelfs na afloop van de 7deronde kan nog een spel worden ingevoerd.

  Het invoeren van de spellen zal in het begin even wennen zijn. Denk maar terug aan het

  moment dat de (nieuwe) Bridgemates hun intrede deden. Maar ook nu zal dit na een aantal

  weken net zo makkelijk gaan als het invoeren van de spelgegevens.

  Clubs die dit doen geven aan dat er niet meer dan 5 minuten tijd voor nodig is, verdeeld over

  de avond.

   

  Topintegraal.

  Te beginnen met de open drives gaan we topintegraal spelen.

  In een topintegraal worden in elke lijn dezelfde spellen gespeeld. De uitslag wordt gewoon

  per lijn bepaald én er wordt een totaaluitslag gemaakt.

  Onder veel bridgers leeft de gedachte, dat bij het spelen van een topintegraal er altijd sprake

  zou zijn van zogenaamde“voorgestoken”spellen.

  Hiermee wordt bedoeld dat de spellen een zeer grillige verdeling kennen, diebewustzo zijn

  samengesteld. Daarmee zou de moeilijkheidsgraad worden verhoogd en wordt het spelen

  van deze spellen als minder “leuk” ervaren. (“Je gaat toch altijd down!”)

  Daardoor roept dit bij veel spelers een negatief gevoel op!

  Bij het gewoon een paar keer schudden, komt een vlakke verdeling ( 4-3-3-3 of 4-4-3-2)

  inderdaad vaker voor.

  Bij een goed geschud spel is de kans op bijzondere verdelingen dus groter.

  Een goed geschud spel wordt door ons 6 maal geschud!

  Tweemaal met een handmatig bediende schudmachine en 4 keergewoon met de hand.

  Op deze manier is de kans op vlakke verdelingen inderdaad kleiner, maar er is absoluut

  geen sprake van bewust uitgezochte verdelingen.

  Hoe vaak je ook uitlegt dat dit niet het geval is; in het gunstigste geval wordt je nog een

  beetje gewantrouwd.

  Om elk (positief) wantrouwend lid de kans te bieden deel uit te maken van het schudteam,

  bent u bij dezen van harte uitgenodigd de spellen een keertje of vaker, te komen schudden.

  Dé kans om met eigen ogen én handen te ervaren hoe het werkelijk gaat!

  T.z.t. zal u per mail op de hoogte worden gebracht van het schudmoment!

  Dus, bent u een sceptische “tegenstander” van een topintegraal, hier is uw kans.

   

   

   

   

   

   

  Spelregels en arbitrage.

  Een steeds terugkerend onderwerp. Nog even de uitgangspunten..

  Spelregels zijn er enkel en alleen om het spel op een (voor een ieder) duidelijke wijze en

  onder gelijke omstandigheden te laten verlopen.

  Soms lijkt het of we spelregels bij bijvoorbeeld voetbal, handbal en kleiduivenschieten

  vanzelfsprekend vinden, maar dat dit niet geldt voor onze sport.

  Juist het veel gebruikte argument om geen arbitrage te vragen namelijk:

  “We zitten hier toch voor de gezelligheid” leidt, meestal achteraf, tot chagrijnige gezichten.

  Maar juist voor die door ons allen zo belangrijk geachte gezelligheid, is duidelijkheid en

  eerlijkheid van groot belang.

  Daarom en zeker niet voor de laatste keer, weer eens positieve aandacht voor dit aspect.

  De arbiters hebben de opleiding gevolgd om te kunnen beoordelen of een vergissing moet

  en kán worden rechtgezet. Let op, we spreken hier van een vergissing en niet van een fout.

  Immers, niemand biedt bijvoorbeeld expres voor de beurt of verzaakt, omdat hij dat gewoon

  leuk vindt.

  Met andere woorden er worden geen opzettelijke fouten gemaakt. We gaan dus uit van het

  positieve en stralen dat ook aan tafel uit als speler én arbiter.

  Een bitse opmerking in de zin van : “Dat accepteer ik niet!!!!”, kan moeiteloos worden

  vervangen door: “Volgens mij is dit niet juist en daarom vraag ik de arbiter er even naar te

  kijken”. Je spreekt hierbij geen enkel waardeoordeel uit én je blijft je hoffelijk gedragen

  tegenover je medespelers en het draagt zeker bij aan de factor gezelligheid!

  Maar áls er een vergissing wordt gemaakt, is het wel vanzelfsprekend dat een ander dan de

  tafelgenoten bepalen hoe het spel weer op gang kan worden gebracht. Let wel, op een

  manier zoals het in de spelregels is vervat.

  De arbiter komt aan tafel met de spelregelboekjes in de hand en gaat naast degene staan

  die de arbiter heeft geroepen en luistert naar de reden, die door degene die de arbiter heeft

  geroepen, wordt gegeven.

  Voor de arbiter is het ook volstrekt normaal als deze even in het boekje moet kijken om de

  juiste rechtzetting te kunnen kiezen.

  Als de arbiter een rechtzetting heeft gekozen, hoort u deze ook hoffelijk te aanvaarden.

  Zeg dus bijvoorbeeld niet iets in de geest van: “Nou, moet dat nu. We zitten hier toch voor

  de gezelligheid?”

  Deze opmerking kan moeiteloos worden vervangen door: “Arbiter bedankt, nu kunnen we

  weer gezellig verder!”

  Het is overigens niet de bedoeling dat een arbiter aan zijn/haar eigen tafel optreedt als

  arbiter.

  Om u te helpen de juiste arbiter (ongemerkt) te kunnen uitnodigen, zal voortaan onder uw

  loopbriefje de naam van de arbiter in uw lijn worden vermeld.

  Met enige regelmaat, denk aan 1 keer per maand, kunt u een spelregeltip tegemoet zien.

  Daarin wordt een veelvoorkomende vergissing beschreven en aangegeven wat hiermee te

  doen.

  Cursus 2016-2017

  Het bestuur heeft besloten om dit seizoen geen beginnerscursus te starten. Door Denken en

  Doen is er al veel aandacht voor nieuwe bridgers.

  Wel wil het bestuur u in de gelegenheid stellen uw spelpeil verder te verbeteren.

  In een afzonderlijke mail zult u daar t.z.t. over worden geïnformeerd.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Denken en Doen

  Op 19 september start de eerste groep alweer voor het vervolg van de cursus. De

  vrijwilligerslijst is inmiddels weer compleet en zal spoedig aan te vrijwilligers worden

  toegezonden. Wederom een woord van dank aan allen die ook deze keer weer mee willen

  doen.

  Op dit moment gaan we uit van nog 70 deelnemers. Dit is op basis van ervaringen elders in

  het land met dit project een prima aantal. Dit succes kan voor een groot deel ook op het

  conto van de begeleiders van onze club worden geschreven.

  Wij hopen en verwachten dat het enthousiasme nog even groot zal zijn bij de betrokkenen

  als voor de vakantie. Wel zal het weer even wennen zijn de draad op te pakken, maar dat

  geldt ook voor de geoefende spelers!

   

  Tot slot.

  Dat het maar weer een mooi, boeiend, onderhoudend, uitdagend, aantrekkelijk én gezellig

  seizoen mag worden.

   

   

   

   

   

   

 • Start nieuwe seizoen
  Bridge Liga Salland (10006)

  We  gaan weer naar de Leeren Lampe!

  Allemaal veel plezier en succes.

Bridgenieuws van Kees Tammens

Nieuws van Bridgemagazine IMP