De kaderdag van de Vereniging van Bridgedocenten (VBD) op 13 februari was dit jaar gewijd aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het bridgeonderwijs. 
Martin Slagmolen, o.a. auteur van "De Multi", gaf een presentatie over “Uitwerking leergericht 5-kaart hoog”. Daarna werd Slagmolen (aftredend vice-voorzitter van de VBD) benoemd tot erelid van de VBD. 
De andere presentaties gingen over Ubid voor bridgedocenten en er was een live demonstratie van StepBob, Bridge onder Begeleiding op StepBridge.