De Wereld Bridge Federatie (WBF), dhr. Melchers en de Nederlands Bridge Bond (NBB) hebben vanaf de zomer 2016 onderzocht of de NBB in 2019 de organisatie van de wereldkampioenschappen bridge (de Bermuda Bowl) in Nederland op zich kon nemen. Partijen hebben hiertoe een ‘Letter of Intent’ getekend, met een looptijd tot 30 november 2016.
Helaas is geconcludeerd dat deze onderhandelingen niet tot het gewenste resultaat hebben geleid, waardoor de NBB aan de WBF heeft laten weten dat de NBB de organisatie hiervan niet op zich kan nemen.