De Commissie van Beroep (CvB) heeft uitspraak gedaan in een zaak betreffende de 'procedure tot de uitspraak' door de Protestcommissie (PK). Tegen uitspraken van de PK is beroep slechts mogelijk indien gesteld wordt dat de PK essentiële vormen geschonden heeft. Daarvan is in het beroep geen sprake. De appellant is daarom niet-ontvankelijk. Klik hier voor de uitspraak.