Op 9 september is Reggie Schouten met pensioen gegaan.
Hij heeft bijna 20 jaar op het bondsbureau gewerkt als medewerker van de afdeling wedstrijdzaken.