Mensen die bridge spelen roemen het spel omdat ze ervaren dat het goed is voor hun hersenen (87%), omdat het gezellig is (78%) en omdat ze het spel spannend vinden (57%). Niet-bridgers vinden het spel soms moeilijk om te leren (56%) en wat ouderwets (58%). Dat blijkt uit een onderzoek dat het Mulier Instituut uitvoerde voor de Nederlandse Bridge Bond naar de markt voor bridge.

Bridge wordt in Nederland al heel lang op hoog niveau beoefend. De Nederlandse Bridge Bond (NBB), opgericht in 1930, is met 115.000 leden bij ruim duizend bridgeclubs de elfde sportbond van het land. Voor zijn nieuwe beleidsplan vroeg de NBB aan het Mulier Instituut om de markt voor bridge in kaart te brengen. Het Mulier Instituut ondervroeg hiervoor 41.000 Nederlanders, 191 bridgedocenten, alsmede enige honderden cursisten, leden en oud-leden van de bond. Het onderzoek is uitgevoerd in de eerste maanden van 2016. Opvallende uitkomsten uit het onderzoek zijn:
Lees meer...