De Nederlandse Bridge Bond (NBB) is een vereniging met de bridgeverenigingen als leden. Er zijn ongeveer 1050 verenigingen lid van de NBB met in totaal ruim 117.000 leden. De aangesloten verenigingen zijn georganiseerd in 24 districten. Het bondsbestuur wordt gekozen door de Algemene (leden)vergadering.
Klik hierboven in het menu voor meer informatie over de diverse geledingen, het bondsbureau en onderscheidingen van de NBB.

In 2005 heeft de Commissie Goed Sportbestuur van NOC*NSF ’13 aanbevelingen voor Goed Sportbestuur – Pas toe of leg uit!’ geformuleerd waaraan het bestuursmodel van een sportbond moet voldoen.
NOC*NSF heeft deze aanbevelingen in 2008 aangevuld met de zogenoemde
‘Minimum Kwaliteitseisen’ die nog meer waarborgen voor het bestuurlijk functioneren van sportbonden bevatten.
De Nederlandse Bridge Bond voldoet graag aan deze voorwaarden, lees: Governance NBB en Notitie Governance NBB maart 2016.

Minimale Kwaliteitseisen (MKE) nr. 15: Het bestuur zorgt ervoor dat de organisatie in ieder geval naast de statuten de volgende reglementen heeft: een tuchtreglement, een dopingreglement, een regeling tegen seksuele intimidatie, een regeling tegen discriminatie/racisme en een regeling voor klachten.
De NBB heeft de volgende reglementen: Klachtenreglement (tevens reglement inzake discriminatie en racisme), Straf- en Tuchtreglement, Reglement Commissie van Beroep, Tuchtreglement Seksuele Intimidatie. Klik hier voor deze reglementen.

De Nederlandse Bridge Bond (NBB) streeft naar integere sportbeoefening. Om vals spel te bestrijden heeft het Bondsbestuur, op initiatief van de Spelersraad, besloten een meldpunt vals spel in te stellen en daarbij Harry van de Peppel benoemd tot Vertrouwenspersoon Vals Spel (VVS). Bij de VVS kunnen vermoedens van vals spel worden gemeld.

De NBB hecht er aan dat u uw bridgesport in een sociaal veilige omgeving kunt uitoefenen.  Hiertoe heeft de NBB een Vertrouwens Contact Persoon (VCP) Seksuele Intimidatie aangesteld. De VCP heeft een taak bij eerste opvang, de begeleiding, het geven van informatie en eventueel het doorverwijzen van een klacht inzake seksuele intimidatie. 
Het Bondsbestuur heeft tot VCP benoemd Marijke Erich. Zij kent de NBB, is integer en heeft ruime ervaring in mediation. U kunt de VCP bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. NOC*NSF website sexuele intimidatie.

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Hier kunt u vragen stellen of meldingen doen over zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen en seksuele intimidatie. In een vertrouwelijk gesprek bespreekt u wat u dwars zit en welke stappen u zou kunnen zetten om het aan te pakken.
Kijk voor meer informatie op www.vertrouwenspuntsport.nl of bekijk de voorlichtingsfilm.

Het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ heeft als doel om de komende jaren gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rond de sport te voorkomen en aan te pakken. Dit is een opdracht van het Ministerie van VWS en wordt uitgevoerd door de sportbonden en sportverenigingen in Nederland. De KNVB, KNHB en NOC*NSF zijn vanuit de sport de trekkers van het programma. Het programma loopt tot en met 2016 en heeft de steun van het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de MOgroep.
Kijk voor meer informatie op www.veiligsportklimaat.nl.

Voortkomend uit de emancipatienota ‘Gewoon homo zijn’ (2008-2011), is met steun van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Alliantie Gelijkspelen opgericht. Deze bestaat uit Gay Union Through Sports (GUTS), NOC*NSFNederlandse Sport Alliantie (NSA), John Blankenstein Foundation (JBF), COC en MOVISIE.
Deze partijen maken gebruik van elkaars expertise om zo de acceptatie van homoseksualiteit in de sport te bevorderen. NOC*NSF richt zich binnen de Alliantie Gelijkspelen op de georganiseerde sport. Dit door sportbonden te stimuleren homoacceptatie in te passen bestaand beleid en aansluiting te zoeken met sportbrede programma’s zoals Naar een Veiliger Sportklimaat.
Kijk voor meer informatie op www.alliantie-gelijkspelen.nl.