Op zondag 28 januari vertrokken verschillende groepjes jeugdige bridgers uit Ruurlo, Venraij, Berghem en Wijchen richting Grave. De reden? Het 9e Open Graafs Jeugdbridge Kampioenschap. Organisator Bart Moonen en vrijwilligers van Bridgeclub Dummy toverden basisschool "De Raamdonk" om tot een echte bridgelocatie. De voorzitter van de landelijke Commissie Jeugdbridge Carla van Rooijen was deze middag ook aanwezig. Ze genoot zichtbaar van zoveel bridge-enthousiasme. Carla vertelde dat de Bridge Bond extra aandacht gaat geven aan de jeugd via speciale programma's en subsidies. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Het is belangrijk dat je zo jong mogelijk start met bridgen. Na een heerlijke middag bridgen kwam Bart dan uiteindelijk met de verlossende uitslag. De foto's en wie er in de prijzen vielen zie je in een uitgebreid verslag op de website van Bridgeclub Dummy.