Alle clubs hebben bericht gehad naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen hoe Denken en Doen zou kunnen worden opgenomen in het coalitie-akkoord van hun gemeente. Het VSG-nieuws (sport & gemeenten) schenkt hieraan aandacht. We hopen dat als clubs bij gemeenten aankloppen (de meeste coalitieakkoorden moeten nog worden vastgesteld), ze hiernaar verwijzen. Lees hier Het laatste VSG-nieuws van 25 april 2018