Algemene Ledenvergadering 2017 BridgeBond
Datum: zaterdag 4 november 2017
Aanvang: 14.30 uur
Locatie: IJsseldelta Center (PEC Zwolle-stadion), Stadionplein 20, 8025 CP Zwolle

Agendavoorstel

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Verslag van de ALV d.d. 5 november 2016                                           
 4. Verslag van de Financiële Commissie over 2016
 5. Jaarverslag 2016: Sportief en Financieel                                              
 6. Verslag Adviesraad
 7. Bestuursbeleid                                                               
 8. Jeugdactiviteiten                                                                                                      
 9. Begroting 2018 met contributievoorstel                                                          
 10. Voorstel (her)benoemingen in organen van de BridgeBond                                       
 11. Voorstel tot het aanwijzen van de accountant voor de jaarrekening 2017
 12. Vaststellen datum en locatie Bridgecongres 2018
 13. Rondvraag
 14. Sluiting