Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

 

Nalaten

“Wat moet er met mijn bezittingen gebeuren als ik er zelf niet meer ben?”

Er komt een moment waarop je over die vraag gaat nadenken. Voor veel mensen staan de (klein)kinderen op de eerste plaats. Heb je geen (klein)kinderen of heb je een bijzondere band met bridge, dan zoek je waarschijnlijk naar andere of extra mogelijkheden. In dat geval kun je eraan denken om (een gedeelte van) je bezit na te laten aan de Nederlandse Bridge Bond (NBB) of aan je eigen bridgeclub.

Wil vastleggen in een testament

In de sport komt het nog maar weinig voor, maar bij andere goede doelen is het heel gebruikelijk om bezittingen aan één of twee organisaties na te laten. De ervaring leert dat daarbij twee manieren het meest worden toegepast, namelijk via een legaat of door de betreffende organisatie(s) als erfgenaam te benoemen. In beide gevallen gaat het via een testament. Voor het opstellen van een testament moet je naar een notaris. Die kan je ook informeren over eventuele andere vormen van nalaten.

Legaat

Met een legaat in je testament kun je een vast bedrag of een bepaald bezit aan een sportorganisatie nalaten. Doordat het bedrag of het bezit vooraf is vastgesteld, onderscheidt een legaat zich van andere vormen van nalaten. Een legaat in je testament is dus een passende keuze als je precies weet wat je aan de bridgesport wilt nalaten. Houd er wel rekening mee dat je het testament afsluit voor de toekomst, dus laat je bij twijfel goed adviseren door een notaris.

Mede-erfgenaam

Door de BridgeBond in je testament tot (mede-)erfgenaam te benoemen, kun je je volledige bezit of een gedeelte daarvan aan de BridgeBond nalaten. Deze tweede mogelijkheid van nalaten heet een erfstelling. Er kunnen meerdere erfgenamen zijn, zoals familieleden en vrienden, maar ook andere organisaties. Na overlijden wordt je totale bezit onder de verschillende erfgenamen verdeeld. Daarbij kun je in je testament een onderscheid aanbrengen. Bijvoorbeeld 80% voor je kinderen en voor de andere erfgenamen elk 5 of 10%.

Fiscale voordelen

Sportverenigingen en sportbonden die vallen onder de SBBI hoeven geen belasting te betalen over de ontvangen inkomsten uit nalatenschappen. Het volledige nagelaten bedrag wordt dus besteed aan iets dat je belangrijk vindt en dat is een prettig idee.


Bridge, daar geef je aan

Neem contact op met de BridgeBond
Overweeg je om de BridgeBond in je testament op te nemen en wil je overleggen over de manier waarop je dat kunt doen?
Neem dan contact op met:
Gijs van der Scheer (directeur BridgeBond)
030-2759915
gijs.vander.scheer@bridge.nl