Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

 

Schenken

Eenmalige of periodieke schenking

Je kunt op twee manieren schenken aan de Nederlandse Bridge Bond (NBB):

  1. door middel van een eenmalige schenking
  2. via een periodieke schenking met belastingvoordeel

Eenmalige schenking

Wil je eenmalig iets bijdragen? Dan is de eenmalige schenking iets voor jou. Op deze manier kun je de BridgeBond direct helpen. Je bepaalt zelf hoeveel je geeft. Een klein of een groot bedrag, ze zijn allebei meer dan welkom! Een eenmalige schenking aan de BridgeBond is niet fiscaal aftrekbaar, maar er hoeft ook geen schenkbelasting betaald te worden.

Periodieke schenking

Het woord periodiek zegt het eigenlijk al; door herhaalde schenkingen draag je voor een langere periode bij. Zo kun je bijvoorbeeld helpen bij de stimulering van het jeugdbridge, wat langere tijd in beslag neemt. Het grote verschil met een eenmalige schenking is dat een periodieke schenking aan de BridgeBond wel belastingvoordeel oplevert voor de gever!

Voorwaarden periodieke schenking

De schenking is periodiek als deze aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je maakt minstens 1 keer per jaar een bedrag over naar de betreffende organisatie;
  • Je maakt dit bedrag voor minimaal 5 jaar achter elkaar over naar de betreffende organisatie;
  • De bedragen die je overmaakt zijn steeds (ongeveer) even hoog;
  • De organisatie waaraan je geeft, levert geen tegenprestatie voor de gift;
  • Je hebt deze periodieke schenking vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.

Sinds 1 januari 2014 is het niet meer noodzakelijk deze periodieke giften vast te leggen in een notariële akte. Een schriftelijke overeenkomst met de sportorganisatie waaraan je de gift doet is voldoende.


Bridge, daar geef je aanNeem contact op met de BridgeBond

Overweeg je om een schenking aan de BridgeBond te doen en wil je overleggen over de manier waarop je dat kunt doen?
Neem dan contact op met Gijs van der Scheer (directeur BridgeBond ), 030-2759915, gijs.vander.scheer@bridge.nl

 


Toelichting fiscale voordelen periodieke schenking

Een periodieke schenking is aftrekbaar van de belasting als je die geeft aan een sportorganisatie met een SBBI-status*, zoals bijna alle sportbonden en sportverenigingen. Een sportorganisatie heeft automatisch de SBBI-status als zij aan een beperkt aantal voorwaarden voldoet. Voor een periodieke schenking geldt geen drempel of maximaal aftrekbaar bedrag, dus de hoogte van je periodieke schenking kun je zelf bepalen.

Mocht je de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar kunnen betalen? Of bestaat de sportvereniging niet meer? Dan mag je de al betaalde bedragen nog steeds aftrekken.


Rekenvoorbeeld periodieke schenking
Je zou bijvoorbeeld graag zien dat er meer jongeren gaan bridgen en besluit voor een langere periode een bijdrage te leveren aan de stimulering van jeugdbridge. Je hebt besloten dat je gedurende 5 jaar ieder jaar € 5.000 wilt schenken. Dit is een periodieke schenking en deze heb je met de NBB laten vastleggen in een schriftelijke overeenkomst. Dat betekent dat een periodieke schenking je als gever belastingvoordeel oplevert.

Stel dat je jaarlijkse belastbaar inkomen € 65.000 bedraagt, dan val je voor het deel boven de € 56.532 in de hoogste schijf van de inkomstenbelasting (52%). Omdat er sprake is van een periodieke schenking aan een SBBI mag je het jaarlijks te schenken bedrag aftrekken van het belastbaar inkomen.
Dit betekent dat je jaarlijks niet over € 65.000 belasting hoeft te betalen maar over € 60.000 (65.000-5.000). Per jaar levert dit € 2.600 belastingvoordeel op, na 5 jaar is het voordeel zelfs € 13.000.
De NBB ontvangt over een periode van 5 jaar in totaal € 25.000 terwijl het je, door het belastingvoordeel, slechts € 12.000 kost.

* Verschil tussen de ANBI en SBBI status
Bij sportbonden en sportverenigingen erkent de belastingsdienst alleen de SBBI-status (Sociaal Belang Behartigende Instelling) en niet de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Sommige goede doelen, zoals b.v. de Hartstichting, hebben de ANBI-status.
Het enige verschil tussen ANBI en SBBI is dat bij ANBI eenmalige giften wel van de belasting mogen worden afgetrokken.