Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

 

Sponsor worden

Over de kracht van bridge valt niet te twisten. Bridge heeft veel te bieden, het vermaakt, zorgt voor vriendschappen en houdt je bij de les. Bridge prikkelt en ontwikkelt.

Als je ziet wat bridge voor mensen kan betekenen, wéét je dat bridge een goed doel is. Een goed doel dat je ondersteuning nodig heeft. Schenken kan door: sponsor worden, schenken of nalaten.


Nederlanders geven jaarlijks ongeveer 2 miljard euro aan goede doelen. Wie aan goede doelen denkt, denkt zelden aan bridge. En dat terwijl bridge je bijdrage goed kan gebruiken om mensen te helpen. Sponsorbijdragen en subsidies nemen jaarlijks af. Je steun aan de bridgesport is belangrijk.

Steun door te geven aan de Nederlandse Bridge Bond (NBB) of aan je bridgeclub. Op een manier die bij je past.

Er zijn vier uitgewerkte mogelijkheden:

Maar natuurlijk kun je ook aan andere bridgedoelen van de BridgeBond schenken.
In bovenstaande menubalk vind je meer informatie over de fondsen, over de verschillen tussen schenken en nalaten, en fiscaal vriendelijk schenken.

Overweeg je een schenking of een legaat voor de bridgesport?

Nederlandse Bridge Bond, rekeningnummer: IBAN NL84FVLB 0699 5515 44
o.v.v. de naam van het fonds, of een ander bridge-gerelateerd doel, waaraan je wilt schenken.

 


Bridge, daar geef je aan

Neem contact op met de BridgeBond
Wil je eerst overleggen over de manier waarop je dat kunt doen, of over de besteding van je gift?
Neem dan contact op met:
Gijs van der Scheer (directeur BridgeBond)
030-2759915
gijs.vander.scheer@bridge.nl


Toezicht

De financiële commissie van de BridgeBond houdt toezicht op de correcte besteding van je gift. De leden van de financiële commissie zijn onafhankelijk en worden gekozen door de algemene ledenvergadering. Zo kun je er op rekenen dat je wil ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. De BridgeBond heeft een ‘Reglement Fondsen en Fondsbeheer’ vastgesteld.