Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

 

Het vrouwenbridgefonds

Wist je dat de Nederlandse Bridge Bond (NBB) voor meer dan 57% uit vrouwelijke leden bestaat? Vrouwentopbridge wordt ondersteund door het NOC*NSF en het nationale vrouwenteam maakt deel uit van TeamNL. Voor de verdere ontwikkeling van talent hebben we een steuntje in de rug nodig.

Overweeg daarom een schenking aan het Vrouwenbridgefonds.


Goud voor het vrouwenteam bij het EK landenteams 2014Vrouwen moeten dezelfde kansen krijgen als mannen

Het is bij bridge zoals bij veel plekken in de maatschappij: formeel is er geen discriminatie en is iedereen gelijk. Maar soms is er wel wat extra stimulans nodig en extra inzet om een stilzwijgend gegroeide ongelijkheid weg te nemen. Niet alleen door de inspanningen van de vrouwen zelf, maar ook door die omstandigheden aan te bieden die uitzicht geven op verbetering.

Hoe kun je het vrouwenbridge helpen?

Bridge is natuurlijk een sport voor alle seksen. Het, uiterst succesvolle, medailleprogramma vrouwenbridge wil de BridgeBond graag voortzetten. Maar hiervoor zijn trainers en trainingen nodig. Een bijkomend effect daarbij is dat vrouwenbridge op deze manier ook positief de aandacht zal trekken in Nederland en zich optimaal kan manifesteren. Uiteraard kost dit geld en hiervoor zijn bijdragen van mensen zoals jij hard nodig. Want zonder jouw bijdrage verandert de wereld veel te langzaam. Wil je het vrouwen(top)bridge dat, mogelijk beslissende, zetje in de rug geven? Overweeg dan een gift of een legaat aan het Vrouwenbridgefonds.

De girls werden vierde bij het EK jeugd 2014

Het Vrouwenbridgefonds

Het Vrouwenbridgefonds stelt zich ten doel om fondsen te werven waardoor het mogelijk wordt talentontwikkeling onder vrouwen goed op te zetten en de begeleiding en de trainingen van de nationale vrouwenselectie van de BridgeBond die deelneemt aan op Europese- en wereldkampioenschappen te intensiveren. Hans Kelder (directeur topbridge) ziet er op toe dat je hele bijdrage wordt gebruikt voor extra activiteiten om het vrouwenbridge naar de top te brengen en daar te houden.


Bridge, daar geef je aan

Wil je meer informatie?
Neem dan contact op met de fondsbeheerder Nancy de Boer (hoofd breedtesport van de BridgeBond)
nancy.de.boer@bridge.nl
030-2759941


Of heb je al besloten om bij te dragen aan het Vrouwenbridgefonds?
Direct een schenking doen kan natuurlijk ook:
Nederlandse Bridge Bond, rekeningnummer: IBAN NL58 INGB 0000 2277 99 o.v.v. Vrouwenbridgefonds