Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

 

Het jeugdfonds

Vind je ook dat bridge een leerzame denksport is voor kinderen waar ze de rest van hun leven iets aan hebben? Was je vroeger zelf een enthousiaste jeugdbridger? Denk je dat de jeugd belangrijk is voor de toekomst van bridge?

Overweeg dan een bijdrage aan het Jeugdbridgefonds!


Schenken JeugdMeer kinderen zouden moeten leren bridgen

Door te bridgen ontwikkelen kinderen vanzelf belangrijke vaardigheden, zoals samenwerken, rekenen, planning en strategie. Wie eenmaal kan bridgen heeft daar bovendien de rest van zijn leven wat aan. Er opent zich een nieuwe wereld, overal ter wereld kun je voortaan terecht om te bridgen en je maakt snel en gemakkelijk nieuwe vrienden.

Hoe kun je het Jeugdbridge helpen?

Bridge is een sport voor jong en oud. Helaas krijgt bridge onder jongeren te weinig aandacht. Hier ligt een belangrijke taak voor de Nederlandse Bridge Bond. Om in de toekomst ook de jeugd weer aan het bridgen te krijgen, zijn bijdragen van mensen zoals jij hard nodig. Wil je het jeugdbridge dat mogelijk beslissende zetje in de rug geven? Overweeg dan een gift of een legaat aan het Jeugdbridgefonds.

Het Jeugdbridgefonds

Het Jeugdbridgefonds stelt zich ten doel om fondsen te werven, waardoor het mogelijk wordt op veel meer scholen en universiteiten bridgeles te gaan geven en in veel plaatsen jeugdbridgeclubs op te richten.

 


Bridge, daar geef je aan

Wil je meer informatie?
Neem dan contact op met de fondsbeheerder Nancy de Boer (hoofd breedtesport van de BridgeBond)
nancy.de.boer@bridge.nl
030-2759941


 

Of heb je al besloten om bij te dragen aan het Jeugdbridgefonds?
Direct een schenking doen kan natuurlijk ook:
Nederlandse Bridge Bond, rekeningnummer: IBAN NL84FVLB 0699 5515 44
o.v.v. Jeugdbridgefonds