Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

 

Schenken aan je bridgeclub

Natuurlijk kun je ook schenken of nalaten aan de vereniging waarvan je zelf lid bent (geweest).
Het is een mooie gedachte om te schenken of na te laten aan de bridgeclub waar je vele jaren met plezier hebt gespeeld. Het geeft je een goed gevoel en de bridgeclub nieuwe kansen.

Dankzij een schenking of een nalatenschap kan de vereniging doen waar zij anders lang voor moet sparen. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van nieuwe materialen en apparatuur, het jubileum of de organisatie van een grote jaarlijkse bridgedrive (met jouw naam?). Of misschien zelfs wel voor een eigen denksportcentrum!

SBBI-status
De Nederlandse Bridge Bond en de aangesloten bridgeclubs hebben de SBBI-status en worden dus fiscaal hetzelfde behandeld.
De informatie over schenkingen en legaten is dus ook op de aangesloten bridgeclubs van toepassing.