Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

 

Bridge Magazine Colofon

BCM logo

Bridge is een uitgave van de Nederlandse Bridge Bond door BCM en verschijnt 11x per jaar in een oplage van 78.000 exemplaren.

Adverteren in Bridge?

 

Redactie Bridge
Hoofdredactie: Anouk Leenders bridge@bcm.nl
Eindredactie: Hans Kelder & Hans van Ommeren
Uitgever: Alex Wiersma

Contact
BCM MEDIA BV, Postbus 1392, 5602 BJ Eindhoven
T: 040-8447644
E: bridge@bcm.nl

Vormgeving
BCM MEDIA BV

Advertenties:
Angela Hoogduin
T: 040-8447636 / 06-86884481
E: angela.hoogduin@bcm.nl

Contractadministratie
Sia Eltink
T: 040-8447667
E: sia.eltink@bcm.nl

Druk
PreVision, Eindhoven

Bezorging
Mail naar de ledenadministratie van de BridgeBond

Leden
Neem voor vragen over meesterpunten, adreswijzigingen, bezorging van Bridge of andere bondszaken contact op met het bondsbureau van de Nederlandse Bridge Bond.

Downloads

Leden van de BridgeBond kunnen Bridge gratis downloaden.
Losse verkoop voor tablets: Bridge is verkrijgbaar in de Androïd– en Apple store.


Bridge MagazineOok Bridge ontvangen?

 

Word dan lid van de BridgeBond. Er is een passend lidmaatschap voor iedereen.
Kijk nu welk lidmaatschap bij jou past!