Het doel van de opleiding is de cursisten voor te bereiden op de taak bridgeles te geven aan beginners en enigszins gevorderden. Een leergerichte aanpak staat voorop.

Toelatingseisen
- lid te zijn van een vereniging aangesloten bij de NBB
- minimaal 18 jaar te zijn
- in het bezit te zijn van het CLA-diploma
- de spelkennistest (docentennormering) behaald te hebben. Vrijstelling van de spelkennistest krijgt men indien men dit seizoen heeft deelgenomen aan tweede divisie (of hoger) viertallen, of recht had op het spelen in de tweede divisie (of hoger) paren, of een NBB-rating van 2000 heeft.

Frequentie Eens per twee jaar

Cursusopbouw (start oktober 2017)
1. Acht trainingsbijeenkomsten (3 uur) regionaal
2. Een clinic op een zaterdag of zondag in Utrecht
3. Tenminste 2 x 2 dagdelen stage lopen
4. Mondeling examen in mei 2018, verschillende data

Kosten
De kosten voor de opleiding, inclusief het mondelinge examen en het cursusmateriaal, bedragen € 175,-*
(*prijs onder voorbehoud)

Inschrijving
Inschrijving gesloten

Inlichtingen
Telefoon: 030-2759944
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Cursuspakket
- Deelname aan de trainingsbijeenkomsten en clinic
- Boek 'Leergericht Bridgeles Geven'
- Map met praktische informatie
- Deelname aan examen

Trainingsbijeenkomsten
Het vervolg van de opleiding wordt op een aantal plaatsen in het land gegeven (afhankelijk van het aantal cursisten) en bestaat uit 8 trainingsbijeenkomsten van elk 3 uur. Het aantal cursisten per cursusplaats is beperkt (max. 10) om een ieder diverse malen de gelegenheid te geven tot het geven van een proefles. Bij de opleiding ligt het accent op het aanleren van die didactische vaardigheden, die voor een bridgedocent van belang zijn. Tevens maakt men kennis met te gebruiken materialen, hulpmiddelen, en dergelijke. U moet tijdens deze lesweken naast de les rekening houden met een studiebelasting van ongeveer 5 uur.

Clinic
De clinic wordt gegeven in Utrecht in januari 2018. Het volgen van de clinic is verplicht.

Stage
Gedurende de opleiding dient elke kandidaat bij twee verschillende gediplomeerde bridgedocenten minstens tweemaal te hospiteren. De kandidaat zal tijdens de stage een aantal stageopdrachten doen. Van deze twee stageperiodes zal een verslag geschreven worden. Dit verslag moet voor het examen ingeleverd zijn. De kandidaten zoeken in overleg met de NBB een stageplaats.

Vrijstellingen voor personen met aantoonbare bridgeles- en/of onderwijservaring
Wie voor vrijstellingen in aanmerking wil komen, vraagt voor september een vrijstellingsformulier aan. Vrijstelling voor een of twee stages en een aantal trainingsbijeenkomsten is mogelijk. De CLO (Commissie Leraren Opleiding) verleent vrijstellingen.

Mondeling examen
Het examen kent twee onderdelen.
Elk onderdeel duurt maximaal 30 minuten en wordt beoordeeld door twee examinatoren.
Elke kandidaat wordt dus beoordeeld door vier examinatoren. De onderdelen zijn:

1. Een proefles, toetst het presenteren van de kandidaat. Iedere kandidaat maakt een lesvoorbereiding voor één door hem zelf te kiezen lesonderwerp, volgens het format uit de cursusmap. Tijdens de proefles wordt het stukje klassikale presentatie uit de lesvoorbereiding getoond. De lesvoorbereiding moet voldoende zijn.
2. De uitleg van een speelprobleem, behandeling van de stageverslagen en het beantwoorden van diverse vragen. De kandidaat moet aan de examinatoren een speelprobleem uitleggen. Het speelprobleem wordt vooraf uitgereikt op de dag van het examen, is voorzien van de oplossing en het niveau van de cursus. De kandidaat krijgt de tijd om zich voor te bereiden. Verder wordt er over het stageverslag gesproken en kunnen er diverse vragen worden gesteld die kunnen voorkomen in de bridgedocentenpraktijk en leergericht bridgeles geven.

Op 28 september en 22 oktober zijn er weer examens afgenomen van de opleiding tot Bridgedocent. Van de negen kandidaten zijn er acht geslaagd.
De geslaagden zijn: Theo den Haan (Muiden), Hélène Hammerstein (Den Haag), Rien van Overveld (Voorschoten), Jaap Ravenhorst (Amersfoort), Anne Schoonen (Den Haag), Henk Sengers (Schiedam), Sjoerd Wartena (Badhoevedorp) en Pia Wiersma (Leek).

Op zes dagen in mei en juni hebben de examens plaatsgevonden van de opleiding tot bridgedocent.  Dit jaar kwamen 41 kandidaten voor het examen in aanmerking. Hiervan zijn er 28 direct geslaagd, waarvan drie kandidatenMarlon van Tillo met lof.
Twee kandidaten zijn gezakt, één kandidaat doet in september examen en negen kandidaten komen in aanmerking voor een herexamen. Eén kandidaat is nog niet in het bezit van het vereiste CLA-diploma.
Dit jaar deed ook een aantal jonge kandidaten mee aan de opleiding. De jongste was de 20-jarige Marlon van Tillo uit Alphen aan den Rijn. Het doet de NBB genoegen dat ook jonge bridgers de kunst van het bridgen door willen gaan geven.