Dit bericht is speciaal bedoeld voor gemeenten.
Lees hier de achtergronden van Denken en Doen als project voor seniorvriendelijke gemeenten.

 
'Het succes komt uit het aanschrijvings-beleid van de gemeenten: dat doen ze goed.'
Gijs van der Scheer

Sport en bewegen zijn van belang voor een gezonde samenleving waaraan mensen zo lang mogelijk actief blijven deelnemen. De rijksoverheid wil bereiken dat meer burgers kiezen voor een actieve leefstijl. Bewegen en sport, op verantwoorde wijze en in een gezonde context, maken daarvan onlosmakelijk deel uit.

Om burgers op grote schaal tot een actieve leefstijl te verleiden is een omslag nodig: dagelijks bewegen wordt de norm! Het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen geeft een grote impuls aan sport en beweging in Nederland en richt zich op te-weinig-actieven.
De BridgeBond doet ook mee aan het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen. Kijk op www.nasb.nl voor meer informatie.

Denken en Doen - Projectinhoud
Lees hier meer over de inhoud van Denken en Doen.


Deelnemende gemeenten
Klik hier voor een overzicht van deelnemende gemeenten aan project Denken en doen.

 

'Het geheim zit vaak in het kopje koffie, dan gaat het vanzelf.'
Piet Vos (projectleider NBB)

Projecten in 2018
In navolging van Denken en Doen 2016 in Borger Odoorn is een nieuwe serie in Borger van start gegaan.

Projecten in 2017
In Almere is in navolging op Denken en Doen in Almere Waterwijk een tweede project opgezet. Ditmaal komen de deelnemer voornamelijk uit de wijken Tussen de Vaarten en Parkwijk.

Projecten in 2016
Gemeente Borger-Odoorn is op twee locaties binnen haar gemeentegrenzen van start gegaan met het Denken en Doen project.
Ook in de gemeente Rheden is het Denken en Doen project opgezet. Dieren is als centrale locatie gekozen.

Projecten in 2014
Een tweede project Denken en Doen is in Alkmaar van start gegaan. Geconstateerd is om inwoners langer zelfstandig te kunnen laten leven in hun eigen omgeving Denken en Doen bijdraagt aan een actieve leefstijl en hen een goed sociaal netwerk helpt bouwen. Het was dan ook een logische keuze voor een tweede ronde Denken en Doen in Alkmaar op te zetten.

Projecten in 2013
In Middelburg is een tweede project van start gegaan. Op basis van het eerste project is geconstateerd dat deelnemers een actieve leefstijl en een goed sociaal netwerk opbouwen, zodat ze langer zelfstandig kunnen leven in de eigen omgeving. De gemeente hoefde dan ook niet lang te twijfelen bij de vraag of er ook een tweede project zou starten.

Projecten in 2012
Er zijn vier speciale projecten gestart onder de naam ''Denksportcentrum in Beweging'', in respectievelijk Apeldoorn, Zwolle, Doetinchem en Amsterdam Noord. Deze vier projecten bouwen voort op de vertrouwde opzet van Denken en Doen, maar zoekt nadrukkelijk samenwerking met het denksportcentrum. En vanuit het denksportcentrum wordt door KNBLO-Wandelsportorganisatie aan de deelnemers een wandelprogramma aangeboden.
Dit voorjaar is een bijzonder seizoen voor Denken en Doen. Gemeente Nieuwegein viel de eer te beurt om met het 100ste Denken en Doen project van start te mogen gaan. Verder zijn ook Alkmaar, Amsterdam Oost, Arnhem, Drachten, Goes, Landgraaf, Stichtse Vecht (Maarssen), Haarlemmermeer (Nieuw-Vennep) en Oldambt (Winschoten) gestart.

Projecten in 2011
In het najaar 2011 ging Denken en Doen als eerste in de gemeente Barneveld van start. Meteen gevolgd door Brunssum, Achtkarspelen (Buitenpost) Deventer, Emmeloord, Groningen, Vaals en Woerden. En in de gemeenten Gouda, Leeuwarden, Maastricht en Utrecht zijn al eerder Denken en Doen projecten van start gegaan. Hier is de animo zo groot geweest dat er nu wederom nieuwe projecten gestart zijn.
In Gouda werd als eerste gestart met Denken en Doen van deze vijfde lichting. Dedemsvaart, Harlingen, Leeuwarden, Lemsterland, Maastricht, Middelburg, Stadskanaal, Veendam en Veldhoven zijn de gemeenten die volgden.

Projecten najaar 2010
In het najaar van 2010 was Maastricht als eerste van de volgende reeks aan de beurt. Gevolgd door Dalen, Franeker, Hardenberg, Heerhugowaard en Hoogeveen.

Projecten in voorjaar 2010
Bolsward was de eerste gemeente waar in voorjaar 2010 Denken en Doen van start ging. Op de voet gevolgd door Coevorden, Hoek van Holland, Hoogeveen, Sluis, Sneek, Utrecht en Wunseradiel. In de gemeenten Utrecht en Sneek is een enorme toeloop. Beide gemeenten hebben meer dan tweehonderd aanmeldingen.

Projecten najaar 2009 van start
De aftrap vond plaats in de gemeente Roermond. Eemsmond, Eindhoven, Heerenveen, Hoorn, Houten, Lochem, Purmerend, Ronde Venen, Rotterdam en Venlo zijn in het najaar van 2009 gevolgd.
Het aantal deelnemers is enorm, meer dan 100 aanmeldingen is geen uitzondering. Als grote uitschieter is gemeente Hoorn met driehonderd aanmeldingen.

Eerste projecten voorjaar 2009 officieel geopend
De aftrap vond op 13 januari plaats in Ubbergen. In dit filmpje is een verslag van de opening te zien.
Almelo; Arnhem; Assen; Boskoop; Enkhuizen; Menterwolde; Noordenveld; Oldenzaal en Vlissingen volgden.

Denken en DoenDenken en Doen groot succes
Het project 'Denken en Doen' behoort bij de koplopers van de NASB projecten. "Bewezen effectief" voor de doelgroep ouderen is het oordeel van het NISB (Nationaal Instituut voor Sport en Bewegen).
Het doel om in 2009 zes 'Denken en Doen' projecten te starten is ruim overschreden. Al 20 gemeenten hebben zich dat jaar aangemeld.
Het bereik onder ouderen is groter dan vooraf verwacht. Door de persberichten die veel gemeenten uitgeven komt er brede bekendheid. In veel gemeenten is de toeloop groter dan verwacht, wat de behoefte onder ouderen aan dit project bewijst. In de gemeente Ubbergen hebben zich zelfs 4% van alle ouderen aangemeld.