2017   CLA   CLB     WL    Spelkennistest
najaar   opgaven   opgaven       opgaven
    antwoorden   antwoorden       antwoorden
voorjaar   opgaven   opgaven       opgaven
    antwoorden   antwoorden       antwoorden
2016   CLA   CLB   WL    Spelkennistest
najaar   opgaven              
    antwoorden              
voorjaar   opgaven         opgaven    
    antwoorden         antwoorden    
2015   CLA   CLB    WL    Spelkennistest
najaar   opgaven   opgaven rekenen opgaven spelregels       opgaven
    antwoorden   antwoorden rekenen antwoorden spelregels       antwoorden
voorjaar   opgaven   opgaven rekenen  opgaven spelregels       opgaven
    antwoorden   antwoorden rekenen antwoorden spelregels       antwoorden
2014   CLA   CLB    WL    Spelkennistest
najaar   opgaven              
    antwoorden              
voorjaar   opgaven         opgaven    
    antwoorden         antwoorden    
      Vanaf 2014 zijn de nieuwe WP-tabellen in gebruik, voor 2014 zijn WP-scores niet aangepast.       
2013   CLA   CLB    WL   spelkennistest
najaar       opgaven rekenen opgaven spelregels       opgaven 
        antwoorden rekenen antwoorden spelregels       antwoorden 
voorjaar   opgaven   opgaven rekenen opgaven spelregels       opgaven
    antwoorden    antwoorden rekenen antwoorden spelregels       antwoorden
2012   CLA   CLB     WL   spelkennistest
najaar   opgaven              
    antwoorden              
 voorjaar   opgaven         opgaven    
    antwoorden         antwoorden    
2011   CLA   CLB     WL   spelkennistest
najaar       opgaven rekenen opgaven spelregels       opgaven
        antwoorden rekenen antwoorden spelregels       antwoorden
voorjaar   opgaven   opgaven rekenen opgaven spelregels       opgaven
    antwoorden   antwoorden rekenen antwoorden spelregels       antwoorden
2010   CLA   CLB     WL   spelkennistest
najaar   opgaven              
    antwoorden              
voorjaar   opgaven         opgaven    
    antwoorden         antwoorden    
2009   CLA   CLB     WL   spelkennistest
najaar       opgaven rekenen         opgaven
        antwoorden rekenen         antwoorden
        opgaven spelregels          
        antwoorden spelregels          
2009   CLA   CLB     WL   spelkennistest
voorjaar   opgaven   opgaven rekenen         opgaven
    antwoorden   antwoorden rekenen         antwoorden
        opgaven spelregels          
        antwoorden spelregels          
2008   CLA   CLB     WL   spelkennistest
voorjaar   opgaven         opgaven    
    antwoorden         antwoorden    
najaar   opgaven              
    antwoorden              
2007   CLA   CLB     WL   spelkennistest
najaar       opgaven rekenen         opgaven
        antwoorden rekenen         antwoorden
        opgaven spelregels          
        antwoorden spelregels          
voorjaar   opgaven   opgaven rekenen         opgaven
    antwoorden   antwoorden rekenen         antwoorden
        opgaven spelregels          
        antwoorden spelregels