Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Kennisbank

Clubbeleid

Op veel bestuursvergaderingen worden vaak alleen die zaken besproken waarmee men de weken daarvoor is geconfronteerd. Men is veelal bezig te reageren op allerlei ontwikkelingen die zich voordoen en veel bestuurders hebben het idee voortdurend brandjes te blussen. Toch wordt van bestuurders gevraagd vooruit te kijken en standpunten te bepalen die de toekomst van de vereniging aangaan.Om op allerlei ontwikkelingen te kunnen inspelen zullen verenigingen kennis hiervan moeten nemen en op basis van deze kennis beslissingen nemen met betrekking tot hun toekomst. Helaas zijn maar weinig verenigingen systematisch met hun toekomst bezig. Hiervoor is het opstellen van een beleidsplan noodzakelijk. Het schrijven van een beleidsplan is niet een eenmalige aangelegenheid, maar een dergelijk plan moet regelmatig worden bijgesteld en aangepast aan nieuwe ontwikkelingen.