Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Kennisbank
Clubondersteuning

Clubondersteuning

Verspreid door heel Nederland zijn meer dan 1.000 bridgeclubs aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond. Vele vrijwilligers zetten zich in om deze clubs draaiende te houden, van voorzitter tot wedstrijdleider, van tafel klaarzetter tot webmaster. Om deze vrijwilligers te ondersteunen, biedt deze pagina informatie over tal van actuele, noodzakelijke en interessante verenigingszaken. We helpen u graag om uw bridgeclub springlevend te houden.Mocht u naar aanleiding van de bovenstaande onderwerpen vragen hebben of informatie missen, neem dan contact op met onze afdeling clubondersteuning: 030 275 99 32.

Calamiteitenfonds

Het calamiteitenfonds van de Nederlandse Bridge Bond is er om bridgeverenigingen, die door een calamiteit worden getroffen, zo snel mogelijk in staat te stellen het verenigingsleven te continueren. In de praktijk functioneert het fonds als een onderlinge inboedelverzekering.

Iets te vieren

Hebt u weleens Bringo gedaan? Of Kluiten? Tijdens speciale gelegenheden als sinterklaas of kerst is het leuk om een keertje een alternatieve vorm van bridge te spelen. Daarnaast is het elke vijf jaar natuurlijk extra feest. Vrijwel elke vereniging viert...

Clubondersteuning in uw regio

Naast de landelijk ondersteuning kunnen clubbestuurders terecht bij het district waar de club lid van is. De diverse functionarissen kunnen veel van uw vragen beantwoorden en zijn bekend met uw club en uw regio. district Clubadviseur Onderwijsadviseur Amsterdam Martin Brandwagt & Huib...

Dubbelleden

Dubbelleden zijn personen die al lid zijn van een andere bij de BridgeBond aangesloten vereniging. Elke vereniging betaalt een gelijk deel van de contributie van deze dubbelleden. Is iemand lid van 3 clubs, dan betalen alle 3 de clubs één...

Nieuwe clubbestuurder?

Bent u onlangs gekozen tot bestuurslid van uw bridgeclub? Dan komt er waarschijnlijk veel informatie op u af. De BridgeBond faciliteert clubs met diverse technieken zoals de clubwebsites en MijnNBB. Om een beetje wegwijs te worden in wat er voor...

Contributie

Het lidmaatschap van de BridgeBond wordt aangegaan voor de tijdsduur van één jaar en, behoudens opzegging, automatisch verlengd; een eventuele opzegging dient uiterlijk op de 15e november van het lopende kalenderjaar schriftelijk ter kennis van het bondsbureau te zijn gebracht.

Bridgecursus via de club: 'Starten met Bridge'

De BridgeBond wil graag dat de bridgeclubs floreren. Naast de inzet voor de gewone bridgeavond heeft elke club ook de zorg voor de continuïteit van het ledenaantal op langere termijn. Om succesvol te bestaan moet elke club aan werving doen....

Ledenwerving

Personen die willen leren bridgen De BridgeBond heeft het programma ‘Start Bridge’ ontwikkeld om verenigingen te helpen met werven en opleiden van deze nieuwe leden. Klik hier voor meer informatie. Personen die net hebben leren bridgen (ex-cursisten) De vereniging kan contact leggen...

NBB-Boekhoudpakket

Naar aanleiding van vragen van clubpenningmeesters heeft de BridgeBond de mogelijkheid onderzocht om een speciaal op bridge toegesneden boekhoudpakket beschikbaar te stellen. Dat heeft geresulteerd in het NBB-Boekhoudpakket, een service die sinds 1 januari 2017 gratis beschikbaar is voor de aangesloten...

Uit uw waardering

Om vrijwilligers te behouden moet u hen laten blijken dat ze gewaardeerd worden. Hoe doet u dat? Dat hoeft niet financieel te zijn. Sterker, u zult sommige vrijwilligers daarmee zelfs beledigen. De beloning die zij krijgen voor hun werk zou...

Clubkader

Een club besturen vraagt om een langetermijnvisie. Belangrijke vragen daarbij zijn: heeft de club op termijn voldoende kader? Wie heeft kennis van het NBB-Rekenprogramma? Op wie kunnen we een beroep doen om de clubavond te leiden? Wie kan er arbitreren als...

Verenigingen en fusie

Fuseren is emotie. Afscheid nemen van een oude liefde en een nieuwe start maken. Als bestuur heeft u de stap vooruit allang gezet. Maar wilt u van de fusie een succes maken, dan zult u de harten en geesten van...

Helpdesk

De wedstrijdleider van je club kan eenvoudig gebruikmaken van het gratis NBB-Rekenprogramma, waarmee de organisatie van een clubavond een stuk eenvoudiger wordt. Na afloop kan de uitslag gepubliceerd worden via de NBB-UitslagenService, waarmee deze zichtbaar wordt op de NBB-Clubsite. Bij vragen...

Clubcompetities

Als wedstrijdleider sta je aan het einde van het seizoen alweer voor de uitdaging van het nieuwe seizoen; het opzetten van de clubcompetitie. Hoeveel avonden beschik je over? Hoeveel avonden speel je per competitie? Speel je Paren, Butler, Viertallen, een...

Clubcoördinator nieuwe leden

Het hart van uw bridgeclub is het speelmoment (of speelmomenten) en natuurlijk wilt u dit perfect geregeld hebben. Iedere vereniging heeft daarom een Technische Commissie (TC), die verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de clubavond. Er zit bij...

Speelmaterialen

Verenigingen die bij de BridgeBond aangesloten zijn, krijgen korting in de Bridge- en Boekenshop, korting bij Bridgemate, maar we helpen ook bij de financiering van bijvoorbeeld een dupliceermachine. Het is zelfs mogelijk om gratis lesboekjes te ontvangen. Ontdek wat er...

Financiering

Overweegt uw vereniging voor het eerst Bridgemates of een dupliceermachine aan te schaffen? De NBB helpt verenigingen met de financiering. Deze financiering is uitsluitend van toepassing op eerste aanschaf; niet op vervanging van materialen.

Toekomstvisie

Veel clubs kijken nu niet verder dan hun volgende clubavond, maar waar staat uw club over 5 jaar? Hoeveel leden heeft uw club dan nog? Hoe oud is uw club dan gemiddeld? Wat zijn de plannen om op de lange...

Clubreglementen

Er ontstaan wel eens problemen bij verenigingen, omdat regels niet goed worden nageleefd, of door problemen die voortkomen uit onwetendheid. Het is daarom van groot belang dat uw club haar reglementen goed op orde heeft en dat iedereen bekend is...

Opvang cursisten

Plotseling is het zover: de bridgelessen die uw vereniging gaf zijn afgelopen en de cursisten gaan 'gewoon' lid worden. Of de plaatselijke bridgedocent heeft zijn cursisten naar u verwezen. Fijn natuurlijk, al die nieuwe leden. Maar hoe zorgt uw vereniging...

Aansprakelijkheidsverzekering

De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering voor de verenigingen dekt zaken waarvoor de vereniging aansprakelijk gesteld kan worden. Iemand breekt bijvoorbeeld zijn voet omdat een koffer met spelmateriaal op die voet is gevallen. Als de vereniging voor de schade aansprakelijk is dekt de...

Model privacyverklaringen

Voor verenigingen én districten zijn (vernieuwde) privacymodellen beschikbaar. Alle NBB-Basisclubs, NBB-Totaalclubs en districten kunnen het model dat voor hen van toepassing is downloaden en aanpassen. Ook het document met de veelgestelde vragen is hierop aangepast.

Subsidies

Verenigingen kunnen bij gemeenten diverse subsidies en vergoedingen aanvragen. Waar die subsidies voor dienen varieert per gemeente, maar het kan zeker de moeite lonen om eens te kijken wat er in uw gemeente mogelijk is.

Schorsing en royement

Elke bridgevereniging krijgt er wel eens mee te maken: ruzies, conflicten, wanbetaling of gedrag dat niet door de beugel kan. Soms loopt dat zelfs uit op een schorsing of royement. Belangrijk voor de verenigingen is hoe je zo’n procedure goed...

Bridge in een vogelvlucht - BridgeBond i.s.m. Saskia Hermans

Ontkrachten van vooroordelen - BridgeBond i.s.m. Henny Gervers

Leer bridge in een uur - Hans Selman

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als je bestuurder bent bij een vereniging, wil je je graag bezighouden met je taak binnen die vereniging. Bestuurders staan niet altijd stil bij hun persoonlijke aansprakelijkheid. Maar wat houdt die bestuurdersaansprakelijkheid eigenlijk in?

ZZP en Wet DBA

De WOS heeft afgelopen jaar lang en intensief met de Belastingdienst gewerkt aan modellen ‘Overeenkomst van opdracht’. Met deze Modelovereenkomsten verwacht de WOS een passend antwoord te bieden op de vragen rondom de afschaffing van de VAR en invoering van...

Penningmeester en kascommissie

Het is iedere club heel wat waard als de clubfinanciën goed worden beheerd en in vertrouwde handen zijn. Maar er moet wel een goede controle zijn, niet in het minst omdat de penningmeesters dat zelf graag willen, maar ook omdat...

Contributie innen

Het is vaak een ondankbare taak voor de penningmeester om de clubcontributie te innen want er zijn bijna altijd wel leden die te laat of zelfs niet betalen. Door de contributiebetaling zo gemakkelijk mogelijk te maken voor de leden, b.v....

Bestuurlijk financieel

Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur om het dagelijkse toezicht te houden op de clubfinanciën en te zorgen dat een aantal randvoorwaarden goed zijn geregeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inschrijving Kamer van Koophandel, goede statuten en huishoudelijk reglement.

Vrijwilligersbeleid

Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. Een helder vrijwilligersbeleid is daarom een belangrijk hulpmiddel.

Significant BTW-voordeel op zaalhuur voor NBB-clubs

Mede op aandringen van de NBB heeft de staatssecretaris van Financiën de uitleg van het begrip 'actieve sportbeoefening' in relatie tot bridge versoepeld. Dit betekent dat de bij de NBB aangesloten bridgeclubs voortaan slechts maximaal 6% BTW over de zaalhuur hoeven te...