Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Kennisbank

Financiën

Door alle wet- en regelgeving is het bijhouden van de financiën steeds complexer geworden. Vroeger ging de vereniging langs de leden om de contributie te innen en daarvan werden de kosten betaald. Tegenwoordig gaat alles digitaal en moeten verenigingen begrotingen en balansen opmaken.

Dubbelleden

Dubbelleden zijn personen die al lid zijn van een andere bij de BridgeBond aangesloten vereniging. Elke vereniging betaalt een gelijk deel van de contributie van deze dubbelleden. Is iemand lid van 3 clubs, dan betalen alle 3 de clubs één...

Contributie

Het lidmaatschap van de BridgeBond wordt aangegaan voor de tijdsduur van één jaar en, behoudens opzegging, automatisch verlengd; een eventuele opzegging dient uiterlijk op de 15e november van het lopende kalenderjaar schriftelijk ter kennis van het bondsbureau te zijn gebracht.

NBB-Boekhoudpakket

Naar aanleiding van vragen van clubpenningmeesters heeft de BridgeBond de mogelijkheid onderzocht om een speciaal op bridge toegesneden boekhoudpakket beschikbaar te stellen. Dat heeft geresulteerd in het NBB-Boekhoudpakket, een service die sinds 1 januari 2017 gratis beschikbaar is voor de aangesloten...

Financiering

Overweegt uw vereniging voor het eerst Bridgemates of een dupliceermachine aan te schaffen? De NBB helpt verenigingen met de financiering. Deze financiering is uitsluitend van toepassing op eerste aanschaf; niet op vervanging van materialen.

Subsidies

Verenigingen kunnen bij gemeenten diverse subsidies en vergoedingen aanvragen. Waar die subsidies voor dienen varieert per gemeente, maar het kan zeker de moeite lonen om eens te kijken wat er in uw gemeente mogelijk is.

ZZP en Wet DBA

De WOS heeft afgelopen jaar lang en intensief met de Belastingdienst gewerkt aan modellen ‘Overeenkomst van opdracht’. Met deze Modelovereenkomsten verwacht de WOS een passend antwoord te bieden op de vragen rondom de afschaffing van de VAR en invoering van...

Penningmeester en kascommissie

Het is iedere club heel wat waard als de clubfinanciën goed worden beheerd en in vertrouwde handen zijn. Maar er moet wel een goede controle zijn, niet in het minst omdat de penningmeesters dat zelf graag willen, maar ook omdat...

Contributie innen

Het is vaak een ondankbare taak voor de penningmeester om de clubcontributie te innen want er zijn bijna altijd wel leden die te laat of zelfs niet betalen. Door de contributiebetaling zo gemakkelijk mogelijk te maken voor de leden, b.v....

Bestuurlijk financieel

Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur om het dagelijkse toezicht te houden op de clubfinanciën en te zorgen dat een aantal randvoorwaarden goed zijn geregeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inschrijving Kamer van Koophandel, goede statuten en huishoudelijk reglement.

Significant BTW-voordeel op zaalhuur voor NBB-clubs

Mede op aandringen van de NBB heeft de staatssecretaris van Financiën de uitleg van het begrip 'actieve sportbeoefening' in relatie tot bridge versoepeld. Dit betekent dat de bij de NBB aangesloten bridgeclubs voortaan slechts maximaal 6% BTW over de zaalhuur hoeven te...