Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Kennisbank

Jeugdkernen

Verspreid over het land bestaan er enkele ‘jeugdkernen’. Dit zijn groepen jeugdspelers die georganiseerd worden op regionaal niveau door enthousiaste vrijwilligers. Naast de jeugdkernen erkent de CJB ook zogenaamde ‘studentenkernen’. Dit zijn voornamelijk studentenbridgeclubs, maar ook kleinere groepjes studenten die worden georganiseerd door vrijwilligers. Alle jeugd- en studentenkernen hebben recht op subsidie. Aanvragen worden beoordeeld door de CJB. De hoogte van de subsidie hangt voornamelijk af van de continuïteit van de jeugdactiviteiten en de doorstroom van jeugdspelers naar wedstrijden en competities.