Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Kennisbank

Agenda ALV 2018

Algemene Ledenvergadering 2018 BridgeBond
Datum: zaterdag 3 november 2018
Aanvang: 14.30 uur
Locatie: Hotel- en Congrescentrum Papendal, Papendallaan 3, 6816 VD Arnhem

Agenda
1.    Opening
2.    Ingekomen stukken en mededelingen
3.    Verslag van de ALV d.d. 4 november 2017
4.    Verslag van de Financiële Commissie over 2017
5.    Jaarverslag 2017: Sportief en Financieel
6.    Verslag Adviesraad
7.    Bestuursbeleid
8.    Begroting 2019 met contributievoorstel
9.    Voorstel (her)benoemingen in organen van de BridgeBond
10.  Voorstel tot het aanwijzen van de accountant voor de jaarrekening 2018
11.  Vaststellen datum en locatie Bridgecongres 2019

Zaterdag 9 november 2019 in ‘s-Hertogenbosch (Brabanthallen). Dit voorstel houdt ook in een ontheffing voor het vaststellen van de jaarrekening 2018 conform artikel 2:48 BW tot eind 2019.

12.  Rondvraag
13.  Sluiting

Om 11.15 uur zullen er twee ‘vragenuurtjes’ zijn (parallelsessie). Een vragenuurtje gericht op beleid en een vragenuurtje gericht op financiën.

Bezoekers aan de vragenuurtjes helpen het Bondsbestuur door eventuele vragen voor deze vragenuurtjes vóór donderdag 1 november 2018 aan de secretaris van het Bondbestuur te mailen (gijs.vd.scheer@bridge.nl) zodat een accurate beantwoording kan worden voorbereid.

Ander nieuws

ALV bridgecongres