Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Kennisbank

Alerteren

Hier staan de actuele alerteerregeling en de toelichting op de alerteerregeling. Beide dateren van september 2009 en zijn sindsdien niet meer gewijzigd.

Er is ook een biddingboxregeling, die kun je vinden achterin het spelregelboekje.

Handige downloads

Alerteerregeling
Download
Toelichting Alerteeregeling
Download

Ander nieuws