Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Kennisbank

Bijdragen aan jeugdbridge

De Commissie Jeugdbridge zet zich in om jeugdbridge in het hele land te stimuleren. Maar dat kan de commissie niet alleen: door het hele land wordt zij geholpen door hardwerkende vrijwilligers.

Wil je ook bijdragen? Er zijn veel manieren om dit te doen:

  • Een cursus organiseren

De eerste stap naar het vergroten van de jeugdstructuur is het opleiden van nieuwe jeugdbridgers. Alles over het opzetten van een cursus, het lesgeven, en ondersteuning door de BridgeBond vind je bij Lesgeven.

  • Tafelbegeleider zijn

Bij lessen mini- of jeugdbridge wordt er veel geoefend door de kinderen zelf te laten spelen. Hierin gaat natuurlijk nog een hoop mis: kinderen vergeten de stappen, verzaken, komen van de verkeerde kant uit, etc. De docent kan dit niet allemaal zelf overzien. Daarom wordt de docent altijd geassisteerd door een aantal tafelbegeleiders. Deze zitten tijdens het spelen bij een tafel en grijpen in wanneer dat nodig is. Tafelbegeleiders zijn dus cruciaal. Om tafelbegeleider te kunnen zijn, hoef je over geen enkele didactische kennis te beschikken. Sterker nog: je hoeft niet eens te kunnen bridgen! Tafelbegeleiders moeten wel minimaal op hetzelfde niveau zitten als de leerlingen. Het is dus een gemakkelijke manier om je steentje bij te dragen.

  • Doorstroming naar clubs stimuleren

Richting het eind van de cursus is het belangrijk dat beginnende mini- en jeugdbridgers snel in clubverband gaan spelen. Op die manier kunnen ze hun kennis direct in de praktijk brengen en is de kans groter dat ze blijven spelen. Er zijn dus mensen nodig om die clubverbanden voor hen te organiseren. Dit kunnen leerkrachten zijn van de school waar een cursus wordt gegeven, tafelbegeleiders, of vrijwilligers van bridgeclubs in de buurt.

Een optie is om op de betreffende school een speelclub te vormen. Op die manier is de drempel lager om te blijven komen – ze moeten immers toch naar school. Een andere optie is om contact te leggen met een lokale bridgeclub en daar een jeugdafdeling of een jeugdbridgeclub (JBC) op te richten. Het voordeel hiervan is dat de jeugdbridgers snel leren hoe het er op een echte club aan toegaat. Bovendien kunnen ze op die club blijven bridgen als ze van school gaan. De clubleden kunnen je helpen bij de organisatie.

Het kan aantrekkelijk zijn om meerdere clubs in onderlinge samenwerking een JBC te laten starten. Zo kunnen taken worden gespreid en zijn er per vereniging minder vrijwilligers nodig. Bovendien spreidt dit de verantwoordelijkheid voor de JBC, wat de kans vergroot dat hij blijft bestaan.

  • Een JBC ondersteunen

Is er al een jeugdafdeling opgericht bij jouw club of in de buurt? Dan kan men je hulp vast goed gebruiken. Je zou kunnen helpen bij het organiseren van speciale activiteiten of uitwisselingen met andere JBC’s. Je zou ook jeugdspelers kunnen begeleiden bij het deelnemen aan competities of landelijke wedstrijden. Het zijn al deze activiteiten die bridge nog leuker maken voor jongeren.

  • Doneren

Speciaal om bridge onder jongeren te stimuleren, heeft de BridgeBond het Jeugdbridgefonds in het leven geroepen. Zij die niet hun tijd kunnen doneren aan jeugdbridge, kunnen helpen door een bedrag te schenken. Het geld wordt gebruikt voor bijvoorbeeld extra spelmaterialen, prijsjes voor de kinderen bij een slotdrive, etc. Meer informatie over het Jeugdbridgefonds is te vinden onder Schenken.

Ander nieuws