Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Kennisbank

Bondsarts BridgeBond

Per 1 januari 2018 is Jaap Stomphorst benoemd tot bondsarts van de BridgeBond. Hij volgt Ciska Zuur op, die deze functie elf jaar heeft vervuld.
Jaap Stomphorst is sportarts bij de Isalakliniek in Zwolle. De bijna 54-jarige Groninger speelt bij BC De Zeerob in de Tweede Divisie en heeft in het verleden ook in de Meesterklasse gespeeld. Jaap is naast zijn dagelijks werk als sportarts ook erg goed op de hoogte van een van de belangrijke taken van de bondsarts, hij is nl. lid van de Medical & Prevention Commission en voorzitter van de Anti-Doping TUE (Therapeutic Use Exemption)-commissie van de Wereld Bridge Federatie.

 

Ciska Zuur is bondsarts geweest sinds het seizoen 2006-2007. Het was en is een vrijwillige en dus onbezoldigde functie. De invulling van haar taken als bondsarts bestond onder meer uit:

  • Het geven van presentaties met voorlichting over o.m. leefstijl, voeding, jetlag, bewegen (minstens 20 minuten per dag), kleding, alcohol;
  • Informatie beschikbaar maken voor spelers die aan een internationaal kampioenschap mee gingen doen, m.n. over klimaat en voeding ter plaatse;
  • Adviezen geven aan spelers over medische zaken;
  • Doorverwijzen indien nodig voor sportmedisch onderzoek of behandeling;
  • Opvragen van medicijngebruik waarbij mogelijk een relatie met doping was;
  • Jaarlijks de medicijndoos voor de diverse teams bijhouden en waar nodig vervangen;
  • Regelen van voedingssupplementen die getest schoon zijn zodat er geen dopingprobleem kan ontstaan.

Ciska hartelijk bedankt voor je inzet de afgelopen jaren en Jaap veel succes als haar opvolger.