Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Kennisbank

Bridgecursus via de vereniging: ‘Starten met Bridge’

De BridgeBond wil graag dat de bridgeverenigingen floreren. Naast de inzet voor de gewone bridgeavond heeft elke vereniging ook de zorg voor de continuïteit van het ledenaantal op langere termijn. Om succesvol te bestaan moet elke vereniging aan werving doen. Werving is het succesvolst als er geworven wordt onder niet-bridgers. De BridgeBond helpt verenigingen daarom bij het verzorgen van bridgelessen, door middel van het verstrekken van lesboekjes voor de methodes ‘Start met bridge’, ‘Startersbridge’ en ‘Bridge in een flits 1’.

Voor de betreffende docent heeft de BridgeBond diverse ondersteunende materialen. Denk aan een Docentenhandleiding, PowerPoints, oefenspellen, maar bijvoorbeeld ook lesbrieven over diverse onderwerpen. Kijk eens bij de downloads voor docenten om te ontdekken wat er beschikbaar is. Deze materialen zijn alleen toegankelijk voor de docenten die zijn aangemeld in onze docentendatabase.