Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Kennisbank

Calamiteitenfonds

Het calamiteitenfonds van de Nederlandse Bridge Bond is er om bridgeverenigingen, die door een calamiteit worden getroffen, zo snel mogelijk in staat te stellen het verenigingsleven te continueren. In de praktijk functioneert het fonds als een onderlinge inboedelverzekering.
Als een vereniging door b.v. brand of diefstal wordt getroffen zal het fonds gratis vervangende materialen ter beschikking stellen. Ook de clubcomputer en de bridgemates vallen onder het calamiteitenfonds.
Er is een eigen risico van € 200,– per geval. Dus voor kleine schades (koffie over de bridgemate) is het fonds niet bedoeld. Door het calamiteitenfonds besparen de ruim duizend aangesloten verenigingen ieder de kosten van een inboedelverzekering!

Handige downloads

Calamiteitenfonds
Download