Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Kennisbank

Clubcoördinator nieuwe leden

Het hart van uw bridgeclub is het speelmoment (of speelmomenten) en natuurlijk wilt u dit perfect geregeld hebben. Iedere vereniging heeft daarom een Technische Commissie (TC), die verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van de clubavond. Er zit bij de meeste verenigingen ook iemand uit de TC in het bestuur of een bestuurslid heeft technische zaken in het takenpakket.

Ondanks het feit dat het vinden en behouden van nieuwe leden van minstens zo belangrijk is voor een vereniging, is dit niet altijd goed verankerd in de vereniging. Nog lang niet elke vereniging heeft een coördinator ‘nieuwe leden’ of vergelijkbare functie, laat staan een bestuurslid met deze taak in de portefeuille.
We kennen binnen de club wel o.a. de penningmeester, contactpersoon NBB-R, ledenadministrateur en webmaster, maar niet diegene die te maken heeft met de nieuwe leden of de bridgecursus. Met het introduceren van een nieuwe functie binnen de vereniging: de clubcoördinator nieuwe leden, wil de NBB het belang van deze taak van de vereniging benadrukken. Niet in de laatste plaats om te voorkomen dat veel verenigingen zichzelf moeten opheffen vanwege een te klein geworden ledenaantal.

Het is niet onze bedoeling dat de clubcoördinator nieuwe leden, het hele traject van werven, evt. opleiden en opvang in zijn eentje vormgeeft. Daar is hulp van andere leden voor nodig, maar de coördinator wordt wel het aanspreekpunt.
De secretaris kan via MijnNBB aangeven wie deze functie binnen de vereniging vervult. Heeft de vereniging nog geen clubcoördinator nieuwe leden? Geen nood, dan gaat alle relevante informatie naar de secretaris.

Wat doet de coördinator nieuwe leden?

Het is aan iedere club om naar eigen inzicht invulling te geven aan de functie. Onderstaande is een suggestie.

De clubcoördinator nieuwe leden

  • geeft invulling aan ledenwerving voor de club;
  • zorgt dat de nieuwe leden meteen vanaf het lid worden een duidelijk aanspreekpunt hebben en zorgt dat de nieuwe leden zich meteen betrokken voelen, door bijvoorbeeld een welkomstmail te versturen met daarin de benodigde informatie over de club, lessen, toernooien en activiteiten vanuit het perspectief van iemand die de club nog niet kent;
  • geeft invulling aan de opvang en begeleiding op de club;
  • is actief op zoek naar ervaringen van nieuwe en bestaande leden om te ontdekken waar ze tegenaan lopen in de communicatie, bridgebeleving, deelname aan activiteiten, bijscholing, participatie in commissies of andere vrijwilligerstaken, etc.
    Met die ervaringen kan de club weer een stukje beter en leuker gemaakt worden.