Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Kennisbank

Clubkader

Een club besturen vraagt om een langetermijnvisie. Belangrijke vragen daarbij zijn: heeft de club op termijn voldoende kader? Wie heeft kennis van het NBB-Rekenprogramma? Op wie kunnen we een beroep doen om de clubavond te leiden? Wie kan er arbitreren als er iets mis gaat aan tafel? Wat gebeurt er als die personen wegvallen?
De BridgeBond heeft oog voor dit soort vragen en ziet ook het belang van bekwame vrijwilligers binnen clubs die hun taken goed aankunnen. Daarom heeft de BridgeBond een aantal opleidingen in het leven geroepen, die tegen minimale kosten aan onze clubleden ter beschikking worden gesteld.

Ga naar Kaderopleidingen voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden.