Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Kennisbank

CLB Clubleider B

Deze cursus is het vervolg op de modules BasisVaardigheden (BVC). De BridgeBond streeft naar tenminste één CLB-er per vereniging.
Een CLB-er is in staat een viertallencompetitie te leiden en alle wedstrijdtechnische problemen op te lossen.
De cursus is behoorlijk pittig; diegenen die moeite hadden met de BasisVaardigheden wordt geadviseerd niet aan deze cursus deel te nemen.

De cursus wordt door de districten georganiseerd, het cursusboek en het examen worden door de BridgeBond samengesteld. Het examen wordt in alle districten op hetzelfde tijdstip afgenomen. Deze cursus kent ook een herexamen/tweede examen.

Toelatingseisen:Een actief NBB-lidnummer en in het bezit zijn van beide certificaten BVC of diploma CLA.
Leeftijdsgrens:Geen, bevoegdheid gaat in als de leeftijd van 18 jaar is bereikt
Duur:Minimaal acht dagdelen van ongeveer 2,5 uur, af te sluiten met een schriftelijk examen in het voorjaar
Frequentie:Eens per twee jaar
Waar:In principe in ieder district
Wanneer:Najaar 2018 t/m voorjaar 2019
Examens:Examens 2019:
18 mei 2019 (regionaal, in de districten)
14 september 2019 (centraal in Utrecht)
Oude examens
zijn beschikbaar
Kosten:€ 50,- voor leden van de BridgeBond
€ 20,- voor leden van de BridgeBond indien alleen aan het examen wordt deelgenomen
Opgave/informatie:Contactpersonen uit het district, zie onderaan de pagina,
Opgave alleen examen bij opleidingen@bridge.nl

Inhoud

Doelstelling: Het kunnen oplossen van elk westrijdtechnisch probleem op een clubmiddag of -avond.

Kennis van de BasisVaardigheden (BVC) is essentieel en de modules vormen samen de voorbereiding op de CLB cursus.
De cursus is gebaseerd op het gebruik van het NBB-Rekenprogramma. Een CLB-er moet in staat zijn met schema’s en scores in het NBB-Rekenprogramma om te kunnen gaan.
Onderwerpen die worden behandeld zijn:

 • Het verwerken van arbitrale scores in parenwedstrijden, inclusief berekeningen met behulp van de methode van Neuberg
 • Het uitrekenen van een wedstrijd met behulp van de butlermethode
 • Het organiseren en uitrekenen van de zogeheten ‘combi-tafel-methode’ ter voorkoming van twee stilzittafels
 • Het uitrekenen van de totaaluitslag van een serie zittingen, ook als deze een verschillend aantal deelnemers en een verschillende lengte hebben
 • Het verwerken van arbitrale scores in de uitslag van viertallenwedstrijden
 • Het kiezen van en werken met geschikte schema’s voor de clubcompetitie en open drives
 • Het opzetten van een clubcompetitie

Die spelregels hanteren waarbij geen bepaald spelniveau van de wedstrijdleider vereist is. Enkele onderwerpen zijn:

 • De algemene bepalingen over hoe bridge gespeeld hoort te worden
 • Enkele overzichtsartikelen met betrekking tot onregelmatigheden
 • Alle technische overtredingen met betrekking tot het bieden
 • Alle technische overtredingen met betrekking tot het spelen
 • Artikelen met betrekking tot het uitrekenen van de score
 • De basis van de artikelen 16, 21 en 75.
 • Artikelen over de personen die betrokken zijn bij de organisatie van bridgewedstrijden.
 • Het op de juiste wijze invullen van een protestformulier.

In het seizoen 2018-2019 is er weer gelegenheid tot het volgen van de CLB kaderopleiding
Zie Clubleider B cursuslocatie voor informatie waar en wanneer de cursussen georganiseerd worden

Ander nieuws