Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Kennisbank

Commissie Jeugdbridge

Jonge bridgers zijn onmisbaar voor de BridgeBond. Als een populaire, maar steeds ouder wordende sport heeft bridge jonge mensen nodig om haar omvang, spreiding en speelniveau ook in de toekomst te behouden. En die toekomst is dichtbij: in 2017 was de gemiddelde leeftijd van NBB-leden al 71 jaar. In 2025 zal dit gestegen zijn naar 77 jaar. Daarom is het belangrijk dat de BridgeBond jeugdbridge stimuleert, zowel in de breedte als op competitieniveau.

Belast met het bepalen en realiseren van de doelstellingen ten aanzien van jeugdbridge is de Commissie Jeugdbridge (CJB). Deze doelstellingen luiden als volgt:

  • Realisering van een zodanig aantal jeugdbridgeclubs dat een redelijke dekkingsgraad over het land wordt bereikt.
  • Het creëren van continuïteit in het jeugdbridge.
  • Het betrekken van bridgeverenigingen bij de ontwikkeling van jeugdbridge en -bridgers.
  • Het in stand houden en waar nodig uitbouwen van de ontwikkelde leermiddelen en methoden voor minibridge en jeugdbridge.
  • Het voeren van een specifiek kaderbeleid voor jeugdbegeleiding en -onderwijs.
  • Het opleiden van zo veel mogelijk minibridgers per jaar.
  • Het in stand houden van het wedstrijdaanbod voor de jeugd: het NK Minibridge, NK Jeugd (m.n. pupillen), Scholenkampioenschap (MB).
  • Het organiseren van centrale jeugdtrainingen.

Contact

Je kunt de Commissie Jeugdbridge bereiken via haar secretaris, Dieuwke Ponsteen.
Tel.: 030-2759951
E-mail: jeugdbridge@bridge.nl

Ander nieuws