Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Kennisbank

Contributie

Het lidmaatschap van de BridgeBond wordt aangegaan voor de tijdsduur van één jaar en, behoudens opzegging, automatisch verlengd; een eventuele opzegging dient uiterlijk op de 15e november van het lopende kalenderjaar schriftelijk ter kennis van het bondsbureau te zijn gebracht.
De contributie wordt één maal per jaar (in januari) van de vereniging geheven en wordt berekend als voorschot op basis van het bij de vereniging behorende aantal leden.

Klik hier voor meer informatie over de kosten voor het Totaalclub-lidmaatschap.
Klik hier voor meer informatie over de kosten voor het Basisclub-lidmaatschap.
Klik hier voor meer informatie over (de kosten van) een individueel lidmaatschap.

Klik hier voor het contributiebesluit van 2019.