Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Kennisbank

Cursus organiseren

Bridgen is een leuk en spannend kaartspel; ook voor jongeren. Al op de basisschool kunnen scholieren leren minibridgen, en vanaf de middelbare school ook leren bieden. Sterker nog: jonge mensen pikken het spel vaak sneller op dan ouderen. Uit onderzoek blijkt bovendien dat het leren van bridge de schoolprestaties van leerlingen verbetert. Het geeft dan ook veel voldoening om bridgeles te geven aan jeugdspelers.

Als je zelf een cursus wilt opzetten, kun je vaak terecht bij scholen. Bridge past immers perfect bij een leeromgeving: jongeren oefenen op een leuke manier analytisch denken, samenwerken, kansberekening en concentratie. Ideaal is natuurlijk om bridgelessen aan te bieden als onderdeel van het lesprogramma. Soms hebben scholen al projecten lopen waarin leerlingen vaardigheden kunnen opdoen die buiten het standaard lesprogramma vallen, zoals koken of programmeren. Bridge past hier perfect tussen. Heeft de school hier geen ruimte voor, dan zou je de lessen kunnen aanbieden als buitenschoolse activiteit.

Een cursus voor studenten kun je het beste organiseren via studie- of studentenverenigingen. Veel studentenverenigingen hebben nog van oudsher een bridgeclub. Hier wordt tegenwoordig vaak enkel nog geschaakt of geklaverjast, maar de naam van hun club kan studenten motiveren om bridge een kans te geven.

Een andere optie voor het organiseren van cursussen is samenwerking met lokale bridgeclubs. Cursisten werven kan dan bijvoorbeeld via de clubleden (familie), scholen of universiteiten in de buurt, of sport- en buurtcentra. Je zou ook kunnen denken aan een gecombineerde cursus van (groot)ouders en hun (klein)kinderen. Wat je ook verzint, belangrijk is het besef dat jeugdbridgers niet zomaar binnenlopen: je zult ze actief moeten werven.

Ander nieuws