Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Kennisbank

Doping

Per 1 januari 2015 is de Wereld Anti-Doping Code 2015 (Code 2015) in werking getreden. Dit document vervangt de Code 2009. Gekoppeld aan de Code 2015 is in Nederland tegelijkertijd het Nationaal Dopingreglement (NDR) van kracht geworden. Het NDR is de nationale vertaling van de Code en wordt door alle Nederlandse topsportbonden toegepast. Alle topsportbonden hebben het nieuwe NDR (al dan niet via het ISR) vastgesteld.
Op de website van de Dopingautoriteit staat altijd de meest actuele informatie.

Ga snel naar:
Nationaal dopingreglement 2019
Whereabouts dopingcontrole

 

Handige downloads

NBB Dopingreglement 2016
Download