Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Kennisbank

Het NBB-Lidnummer: uitleg voor clubs en organisatoren (FAQ)

Wat? Uitleg over het NBB-Lidnummer en het NBB-Proeflidmaatschap: veelgestelde Vragen en Antwoorden, ofwel frequently asked questions (FAQ).

Voor wie? Voor clubs en organisatoren.

1. Waarom hanteren we een toeslag voor deelnemers zonder een geldig en actief lidnummer (sinds 1 juni 2017)?

2. Hoe weet ik wat iemands NBB-Lidnummer is?

3. Kan ik een NBB-Lidnummer later toevoegen?

4. Hoe weet ik dat een NBB-Lidnummer niet actief (geldig) is?

5. Een gastspeler is geen lid van onze vereniging. Kost dit geld?

6. Wat zijn de kosten voor deelnemers zonder actief (geldig) NBB-Lidnummer?

7. Hoe kan ik deze toeslag als club/organisator besparen of terugverdienen?

8. Wat houdt het NBB-Proeflidmaatschap in?

9. Kan iedereen proeflid worden?

10. Betaal ik als club of organisator mee aan het NBB-Proeflidmaatschap?

11. Moet ik als club of organisator iets controleren als ik een NBB-Proeflid aanmeld?

12. Ontvangt mijn club entreekorting voor een nieuw lid?

13. Is een proeflidmaatschap meteen ook een lidmaatschap van een club?

14. Hoe maak ik als organisator iemand proeflid?

15. Kan ik de (digitale) flyer gebruiken om mensen te informeren en enthousiasmeren?

1. Waarom hanteren we een toeslag voor deelnemers zonder een geldig en actief lidnummer (sinds 1 juni 2017)?
Leden van de BridgeBond mogen gebruikmaken van alle diensten die we voor hen ontwikkelen. Dat zijn niet alleen diensten die we direct leveren aan leden, zoals het bridgeblad dat op de mat valt en ledenkorting in de Bridge en Boekenshop. We investeren ook veel in indirecte diensten die het spelplezier van bridgers verhogen en de organisatie ontlasten. Een snelle, correcte uitslag door een sterk NBB-Rekenprogramma, gevarieerde wedstrijdvormen, een helpdesk voor organisatoren en gemakkelijke inschrijving. Ook via onze App’s, alle clubwebsites en natuurlijk de eigen BridgeBond website bridge.nl maken we veel informatie aan bridgers toegankelijk. Al deze diensten veraangenamen het leven van de bridger.

Ook deelnemers die geen lid zijn van de BridgeBond maken, via onze organisatoren, gebruik van deze faciliteiten. We vinden het redelijk dat de ontwikkelkosten van onze diensten niet alleen bij de NBB-leden liggen, maar dat alle gebruikers hieraan meebetalen. Sinds 1 juni 2017 hanteren we daarom een (zeer kleine) toeslag voor niet-leden, zodat alle gebruikers bijdragen.

2. Hoe weet ik wat iemands NBB-Lidnummer is?
Het komt voor: iemand schrijft zich in, maar weet zijn of haar NBB-Lidnummer niet. Er zijn verschillende manieren om hier, samen met hem of haar, snel achter te komen:

  • Via de homepage van bridge.nl kun je altijd een NBB-Lidnummer opvragen. Rechtsboven staat een button. Dat kan bij een inschrijving ook snel via je mobiele telefoon. Wel moeten bij het opvragen van het lidnummer de geboortedatum en de postcode bekend zijn. Hier is ook te zien of een lidnummer al dan niet actief is.
  • Heeft de deelnemer die zich wil inschrijven de NBB-UitslagenApp bij de hand (op de mobiele telefoon)? Op het openingsscherm vind je het NBB-lidnummer.

Tip: Bij een grotere drive kan het handig zijn een extra laptop, smartphone of pc met verbinding beschikbaar te hebben, zodat een deelnemer snel even zijn of haar NBB-lidnummer op kan zoeken.

3. Kan ik een NBB-Lidnummer later toevoegen?
Tot vier weken na een bridgedrive kun je nog wijzigingen doorgeven. Daarvoor moet de met lidnummers aangevulde uitslag opnieuw worden ingestuurd. Na 4 weken kan dit niet meer.

4. Hoe weet ik dat een NBB-Lidnummer niet actief (geldig) is?
Een lidnummer dat niet (meer) actief is kleurt blauw in de uitslag op de website (NBB-UitslagenService).
Om snel te kunnen controleren of een lidnummer al dan niet actief is hebben we in MijnNBB de functiecontroleren lidnummer toegevoegd. Je vindt de optie links in het menu onder ‘wachtwoord opvragen‘ en ‘lidnummer opvragen‘. Zonder inloggen kun je daar snel controleren of een lidnummer actief is.
TIP Wil je zien welke deelnemers geen actief (geldig) lidnummer hebben (ingevuld)?
Stuur voor de wedstrijd begint de ‘uitslag’ in, dus vóórdat er scores of spelverdelingen zijn ingelezen.

5. Een gastspeler is geen lid van onze vereniging. Kost dit geld?
Niet wanneer de gastspeler wél een actief (geldig) NBB-Lidnummer heeft. De BridgeBond rekent de club geen kosten voor deelname van niet-clubleden met een actief (geldig) NBB-Lidnummer. Een geringe toeslag (zie vraag 6) geldt alleen voor spelers zonder actief (geldig) NBB-Lidnummer.

6. Wat zijn de kosten voor deelnemers zonder actief (geldig) NBB-Lidnummer?
De licentiehouder van het NBB-Rekenprogramma van een NBB-Totaalclub draagt sinds 1 juni 2017 aan de NBB een toeslag van € 0,50 af wanneer er een deelnemer meespeelt die geen actief (geldig) NBB-Lidnummer heeft. Als het over een NBB-Basisclub gaat (een club zonder leden van de BridgeBond) dan bedragen de kosten € 0,75 per deelnemer die geen actief (geldig) NBB-Lidnummer heeft.

7. Hoe kan ik deze toeslag als club/organisator besparen of terugverdienen?
Er zijn drie manieren waarop je de kosten van deze toeslag kunt voorkomen, of ‘terugverdienen’.

  • De eerste manier is om een deelnemer NBB-Proeflid te maken. (zie vragen 8 en 9). Als club/organisator betaal je voor het proeflid geen toeslag. Hij/zij heeft immers een actief NBB-Lidnummer.
  • De tweede manier is om iemand lid te maken van je club. De BridgeBond geeft namelijk aan clubs die nieuwe leden maken (nieuw NBB-Lidnummer) twee maanden entreekorting. Dit scheelt iets meer dan € 3,50. Als je dus een visje uitgooit, en iemand een paar keer laat meespelen verdien je die toeslag zo weer terug als betrokkene lid van je club wordt!
  • De derde manier is om bij het bepalen van het inschrijfgeld rekening te houden met de toeslag die de organisator aan de BridgeBond afdraagt. Dit kan bijvoorbeeld door het inschrijfgeld voor deelnemers met € 0,50 te verhogen. Vervolgens geef je inschrijfkorting aan deelnemers met een geldig en actief NBB-Lidnummer. Op deze manier betaalt de deelnemer zijn toeslag zelf. Dit kan de organisator tegenwoordig (dit is nieuw!) via het NBB-Inschrijfformulier regelen. Je kunt daar een inschrijfkorting geven aan deelnemers met een geldig NBB-Lidnummer.

8. Wat houdt het NBB-Proeflidmaatschap in?
flyer proeflidmaatschapMet het proeflidmaatschap krijgt de deelnemer een kwartaal lang gratis alle diensten van de BridgeBond. Laat ervaren hoe leuk het is om voor het eerst meesterpunten te hebben, het blad Bridge aan huis te krijgen, de NBB-Uitslagenapp te gebruiken, winkelkorting in de Bridge- en Boekenshop te krijgen of een partner te zoeken via bridgepartnergezocht.nl.

Een NBB-proeflidmaatschap geldt drie maanden en is gratis. Als proeflid krijg je meteen een NBB-Lidnummer en je ontvangt meesterpunten. Het proeflidmaatschap is persoonlijk, het betreft geen lidmaatschap van een club. Een proeflidmaatschap afnemen kan sinds 1 juni 2017 en stopt automatisch drie maanden na de ingangsdatum van jouw lidmaatschap.

9. Kan iedereen proeflid worden?
flyer proeflidmaatschap achterzijdeAan een proeflidmaatschap zijn enkele voorwaarden verbonden. De belangrijkste:

  • Je mag niet eerder lid – of proeflid – van de BridgeBond geweest zijn. Dan ken je de NBB immers al!
  • Je moet bereid zijn een aantal persoonsgegevens aan ons op te geven, waaronder een geldig adres (voor het bridgeblad) en email-adres. De geboortedatum is ook een verplichting vanuit het NOC*NSF. Uiteraard gaat de BridgeBond zorgvuldig met gegevens om. We nemen alle privacywaarborgen in acht, er is een goedgekeurd privacyreglement geregistreerd bij de Rijksoverheid.
  • Je moet in Nederland wonen.

10. Betaal ik als club of organisator mee aan het NBB-Proeflidmaatschap?
Voor een NBB-Proeflid hoef je als club of organisator geen bijdrage aan de BridgeBond te betalen. Je kunt het gratis aanbieden en zo de toeslag voor de deelnemer die nog geen lid is besparen.

11. Moet ik als club of organisator iets controleren als ik een NBB-Proeflid aanmeld?
Om misbruik te voorkomen is de club verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van het proeflid. Blijken de gevraagde gegevens van het proeflid niet te kloppen, dan is de club alsnog de € 0,50 toeslag kwijt aan de BridgeBond.

12. Ontvangt mijn club entreekorting voor een nieuw lid?
Nóg mooier wordt het wanneer de deelnemer besluit om zich na het proeflidmaatschap bij je vereniging aan te sluiten. Je meldt hem/haar aan als nieuw lid en krijgt ook nog eens de nieuwe NBB-Entreekorting (via de jaarafrekening van de BridgeBond)!

13. Is een proeflidmaatschap meteen ook een lidmaatschap van een club?
Nee, het proeflidmaatschap is individueel, het betreft een Individueel Recreatief Lidmaatschap bij de BridgeBond. Met het proeflidmaatschap heeft de deelnemer meteen een NBB-Lidnummer. Natuurlijk kun je proberen om betrokkene ook lid van jouw club te maken. Dit kan na afloop van de drie maanden proeflidmaatschap, maar ook eerder. De club heeft recht op de NBB-Entreekorting (zie vraag 12).

14. Hoe maak ik als organisator iemand proeflid?
Dat kan via een snelle en gemakkelijke digitale inschrijfmogelijkheid.

15. Kan ik de (digitale) flyer gebruiken om mensen te informeren en enthousiasmeren?
Natuurlijk, graag zelfs!

De flyer is hieronder te downloaden om mee te sturen met mailings. Ook kun je de flyer in drukwerk bij de BridgeBond aanvragen om uit te delen.

 

Handige downloads

Folder NBB-Proeflidmaatschap
Download