Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Kennisbank

Het project Denken en Doen

Doel van het project denken en Doen is om inactieve ouderen weer bij de samenleving te betrekken en een gezonde leefstijl aan te bieden.In twintig maanden zet de BridgeBond volgens beproefd recept samen met een gemeente of een organisatie als een Stichting Welzijn Ouderen een sociaal netwerk op.

In nauw overleg worden ouderen hiervoor benaderd. 40 tot 60 procent van hen valt in de categorie ‘te weinig actieven’. In groepjes leren zij bridgen (of een andere denksport) van een ervaren en enthousiaste docent.

Bekend is dat bridge en andere denksporten de hersenen scherp houden. Maar een wakker brein alleen is niet genoeg. Het project zorgt er vooral voor dat ouderen deel blijven uitmaken van de gemeenschap. Dat alleen al geeft veel gezondheidswinst.

Infobrochure Denken en Doen voor gemeenten (online versie)
Download
Denken en Doen Projectomschrijving (online versie)
Download
Denken en Doen brochure voor (uitnodiging) deelnemers
Download
Overzicht deelnemende gemeenten Denken en Doen
Download

Ander nieuws