Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Kennisbank

Informatie Bekerwedstrijden

Doe mee aan de bekerwedstrijden

De bekerwedstrijden worden in drie categorieën gespeeld.

De Elffersbeker, bedoeld voor spelers van tweede klasse en lager of clubspelers die geen districtscompetitie spelen. De Elffersbeker wordt op viertallenbasis gespeeld door achttallen. Dat wil zeggen teams van twee viertallen.

De NBB-beker en de hoofdklassebeker worden gespeeld door twaalftallen, dat wil zeggen teams van drie viertallen.

Teams vertegenwoordigen de club en strijden gezamenlijk om de winst tegen een team van vergelijkbaar niveau van een andere vereniging. Een leuke manier van bridgen die de moeite waard is om eens uit te proberen. Denkt u dat deelname aan de bekers wat voor uw vereniging is maar heeft u behoefte aan meer informatie, neemt u dan contact op met de afdeling wedstrijdzaken van het bondsbureau via telefoonnummer 030-2759966.
Per e-mail: wedstrijdzaken@bridge.nl

Aanvullende toernooibepalingen voor de bekertoernooien 2019-2020

Per vereniging kunnen maximaal twee teams per bekercompetitie worden ingeschreven in de NBB-beker en Hoofdklassebeker en drie teams in de Elffersbeker.

Als een vereniging meer dan een team inschrijft moeten de teams in volgorde van sterkte worden genummerd. Het sterkste team rangnummer 1 en zo verder.

Algemene opzet

De bekerwedstrijden worden gespeeld volgens het afvalsysteem waarbij zoveel mogelijk om-en-om uit en thuis wordt gespeeld. Men speelt in de eerste ronde zo mogelijk tegen een team uit de eigen regio. Pas als teams verder komen in het toernooi worden de afstanden groter. Teams spreken onderling de datum af wanneer er gespeeld wordt (met inachtneming van de uiterste speeldatum voor de betreffende ronde).

De verenigingen hebben de keus uit deelname aan de volgende bekertoernooien:

NBB-beker

Deze beker is bedoeld voor spelers van tweede divisieniveau of hoger. Spelers van alle klassen kunnen deelnemen.

Hoofdklassebeker

Deze beker is bedoeld voor hoofd- en eersteklassers. Alleen spelers die niet van bondsniveau zijn kunnen deelnemen. De exacte regeling is beschreven in het Bekerreglement en de

Toernooibepalingen deelnamegerechtigdheid bekerwedstrijden.

Elffersbeker

Deze beker is speciaal bedoeld voor spelers die geen competitie spelen of daarin in de lagere klassen uitkomen. Er geldt voor deelname een maximale rating van 1600 maar er mag dispensatie worden gevraagd voor spelers met een hogere rating.

Inschrijven (de inschrijving sluit 27 oktober)

Inschrijven verloopt via MijnNBB. De procedure is eenvoudig en kost niet veel tijd. Hier vindt u de instructie voor de inschrijving. Groot voordeel is dat u geen lidmaatschapsnummers bij de hand hoeft te hebben, deze worden automatisch uit de NBB-ledenadministratie opgehaald. Let u erop dat u geen spelers kunt inschrijven die al door een andere vereniging in hetzelfde bekertoernooi zijn ingeschreven.

Per team moeten minimaal twaalf en maximaal zestien spelers worden opgegeven in de NBB- en Hoofdklassebeker en minimaal acht en maximaal twaalf spelers in de Elffersbeker.

Het inschrijfgeld à €15,- per team wordt in de rekening-courant van de vereniging geboekt.

Indien een vereniging aan één of meerdere bekers wenst deel te nemen moet de inschrijving uiterlijk 27 oktober a.s. door ons zijn ontvangen. Houdt deze termijn goed in de gaten, want te laat aangemelde teams kunnen vaak niet meer worden geaccepteerd. De captains van de deelnemende teams ontvangen te zijner tijd de indeling voor de eerste ronde en alle verdere informatie.

Teamsamenstelling en invallen

Spelers mogen per bekertoernooi maar voor één vereniging uitkomen.

Invallers zijn spelers die niet via het inschrijfformulier zijn aangemeld.

Maximaal vier spelers kunnen van een lager team invallen in een hoger team. Invallen van een hoger team in een lager team is niet toegestaan.

Voor zover invallers gerechtigd zijn tot deelname kunnen zij zonder voorafgaande toestemming worden opgesteld. De vereniging blijft verantwoordelijk voor het naleven van de deelnamebepalingen.

Wedstrijdbepalingen

 • De Algemene aanvullende bepalingen zijn van toepassing, met uitzondering van de punten 5,14,15,16, 22,23 en 24. Dit houdt o.a. het volgende in:
 • Bruine Sticker Conventies en Hoogst Ongebruikelijke Methoden zijn niet toegestaan.
  Voor de definities verwijzen we naar bridge.nl/kennisbank/reglementen-wedstrijden/.
 • De Alerteerregeling is in alle bekerwedstrijden van toepassing. De regeling staat op de NBB-website bridge.nl/kennisbank/reglementen-wedstrijden/.
 • De wedstrijden worden gespeeld volgens het afvalsysteem totdat het aantal teams is bereikt dat tot de finale wordt toegelaten.
 • Door zo mogelijk regionale indeling wordt bepaald tegen wie men moet spelen.
 • Men speelt zoveel mogelijk tegen andere teams dan welke men de afgelopen jaren heeft ontmoet en men speelt zoveel mogelijk wisselend uit en thuis.
 • De teamcaptain ontvangt alle correspondentie en treedt met de tegenpartij in contact voor het afspreken van de speeldatum.
 • Tussen alle wedstrijden is ongeveer evenveel ruimte, afhankelijk van de deelname.
 • De finales van alle bekerwedstrijden zijn op zaterdag 16 mei 2020.
 • De principedata voor de NBB-beker zijn zaterdag 21 december 2019, zaterdag 14 maart 2020 en zaterdag 18 april 2020.

Meesterpunten

Voor iedere gewonnen wedstrijd krijgen de spelers meesterpunten. Dit geldt niet voor reglementair behaalde overwinningen (tenzij een reguliere overwinning later in een reglementaire is omgezet).

Prijzen

De winnaars van de diverse bekers ontvangen, naast de wisselbeker, waardebonnen ter waarde van €125,- ter besteding door de vereniging.