Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Kennisbank

Informatie meesterpunten

Meesterpunten: leuk om te verzamelen!
Meesterpunten geven persoonlijke groei aan en zijn daarmee voor iedereen leuk om te verzamelen. Niet alleen ‘sterke’ spelers maar juist ook de nieuwe leden van de Nederlandse Bridge Bond beleven er veel plezier aan. Door het behalen van de titel “Clubmeester” en later “Districtsmeester” toon je progressie in je bridgespel.

De uitreiking: een feestelijk moment
Het is een mooie traditie om op de club met een feestelijk gebaar een welverdiend certificaat en onderscheiding uit te reiken aan je clubgenoot. Een mijlpaal om te vieren.

Wijziging sinds 1 januari 2017
Per 1 januari 2017 brengen we geen kosten in rekening voor het toekennen van meesterpunten. Leden betalen via hun contributie voor het gebruik van services als het NBB-Rekenprogramma en NBB-UitslagenService. De meesterpunten voor bridgeprestaties worden overal toegekend waar de organisatie gebruikmaakt van het NBB-Rekenprogramma aan leden waarvan het lidnummer voorkomt in de betreffende wedstrijduitslag. Automatisch en gratis.

Voor deelnemers die hebben ingeschreven zonder (vermelding van) een geldig NBB-Lidnummer rekenen we per 1 juni 2017 een bijdrage voor het gebruik van de services als het NBB-Rekenprogramma en NBB-UitslagenService.

Handleiding Meesterpunten
In de handleiding Meesterpunten is alle informatie te vinden over de toekenning van meesterpunten. De handleiding bevat ook het Reglement Meesterpunten.

Handige downloads

Handleiding meesterpunten
Download
Clubtabellen Meesterpunten 2013
Download