Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Kennisbank

A. Leeftijdscategorieën

Iedere jonge bridger is officieel een jeugdspeler tot en met het kalenderjaar waarin hij 25 wordt. Jeugdbridgers vallen uiteen in de volgende drie leeftijdscategorieën:

  • Pupillen

Pupillen zijn jeugdbridgers t/m 15 jaar. Pupillen spelen vaak bij een Jeugdbridgeclub (JBC) of in aparte groepjes, bijvoorbeeld op school. Pupillen die nog niet lid zijn van een club, kunnen voor slechts € 5,- per jaar lid worden van de BridgeBond. Op die manier mogen ze meedoen aan alle wedstrijden die de BridgeBond organiseert, zoals het NK Pupillen.

  • Aspiranten

Aspiranten zijn jeugdbridgers t/m 20 jaar. Zij spelen vaak niet meer bij een JBC maar bij een normale bridgeclub. Als jeugdbridgers hebben zij recht op korting op hun lidmaatschap.

  • Junioren

Junioren zijn de oudste groep jeugdbridgers (t/m 25 jaar). Vaak zijn de beste junioren al te vinden in de hoogste niveaus van de open competitie. Net als jongere jeugdbridgers hebben zij recht op lidmaatschapskorting bij hun bridgeclub.