Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Kennisbank

Ledenwerving

Personen die willen leren bridgen
De BridgeBond heeft het programma ‘Start Bridge’ ontwikkeld om verenigingen te helpen met werven en opleiden van deze nieuwe leden. Klik hier voor meer informatie.

Personen die net hebben leren bridgen (ex-cursisten)
De vereniging kan contact leggen met een bridgedocent om samen te werken door cursisten op de vereniging op te vangen na de cursus. De lijst met docenten vindt u hier.
U kunt daarnaast een speciale lijn voor beginners starten, de Passagelijn of R-lijn.

Tips en trucs om leden te werven
Vind het wiel niet opnieuw uit. Profiteer van ons overzicht met suggesties om het ledenaantal van uw vereniging te laten groeien.

Folders
Raakt u in gesprek over bridge of vraagt iemand om informatie? Overhandig de belangstellende dan een A5-folder. U hebt keuze uit twee varianten:
Bridge, uitdagend en gezellig (roept op om een bridgecursus te volgen)
Bridge, een wereld vol mogelijkheden (voor mensen die al kunnen bridgen)
De BridgeBond drukt desgewenst verenigingsinformatie voor u op de folder.

Posters
Maak uw club zichtbaar met behulp van een uitnodigende A3-poster. Is het niet toegestaan om A3 vellen op te hangen, dan printen we ze voor u op A4-formaat.

Meer informatie over de folders en poster vind u hier.

Beurzenpakket
Staat u met uw vereniging op een beurs of een verenigingsmarkt? Vraag dan het beurzenpakket aan. Dit bevat bovengenoemde (gepersonaliseerde) folders, posters, oude bridgebladen, etc. Daarmee kunt u zowel bridgers als niet-bridgers mee werven. Ook bestaat de mogelijkheid een BridgeBond vlag te lenen.

Het bondsbureau helpt u graag verder bij ledenwerving.
Meer informatie en materiaal aanvragen: afdeling clubondersteuning, 030-2759932.