Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Kennisbank

Leeftijdscategorieën

De BridgeBond hanteert de volgende leeftijdscategorieën:

Pupillen:
mogen geen 16 of ouder worden in het kalenderjaar waarin het evenement wordt gehouden.

Aspiranten:
mogen geen 21 of ouder worden in het kalenderjaar waarin het evenement wordt gehouden.

Junioren:
mogen geen 26 of ouder worden in het kalenderjaar waarin het evenement wordt gehouden.

Senioren:
moeten minstens 61 zijn of worden in het kalenderjaar waarin het evenement wordt gehouden.

Voor 2019 betekent dat:

Pupillen: geboren in 2004 of later
Aspiranten: geboren in 1999 t/m 2003
Junioren: geboren in 1994 t/m 1998
Senioren: geboren in 1958 of eerder

Met ingang van 2018 wordt de seniorenleeftijd in stapjes verhoogd naar 65 jaar volgens het volgende schema:
2018: geboren in 1957 of eerder
2019 en 2020: geboren in 1958 of eerder
2021 en 2022: geboren in 1959 of eerder
2023 en 2024: geboren in 1960 of eerder
2025 en 2026: geboren in 1961 of eerder