Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Kennisbank

MijnNBB

Om zo goed mogelijk te kunnen functioneren als organisatie, is het belangrijk dat de NAW-gegevens zo compleet mogelijk zijn. Met het oog op de privacy is het daarentegen niet gewenst dat derden die gegevens kunnen zien. Dit is allemaal geregeld binnen www.mijnnbb.nl.

Via die site kun je:

  • je NBB-Lidnummer opvragen
  • je wachtwoord wijzigen
  • je adres of andere persoonlijke gegevens wijzigen
  • een ander mailadres doorgeven
  • aan- of afmelden voor mailinglijsten
  • je meesterpuntenoverzicht en rating bekijken
  • inschrijven voor competities en wedstrijden van de BridgeBond
  • inloggen op bridge.nl om artikelen te lezen die alleen voor leden toegankelijk zijn.

Eerst wachtwoord opvragen en veranderen

Om je persoonlijke inloggegevens op te vragen of aan te passen ga je naar mijnnbb.nl – wachtwoord opvragen. Nadat je lidnummer is ingevuld worden de gegevens verzonden naar het mailadres dat bij de BridgeBond bekend is.

Wanneer er geen mailadres van je bekend is bij de BridgeBond kun je je wachtwoord pas opvragen nadat je je mailadres hebt doorgeven aan helpdesk@bridge.nl of aan de secretaris van je vereniging, die het mailadres zelf direct in de NBB-ledenadministratie kan zetten. Het wachtwoord dat je ontvangt is hoofdlettergevoelig. Neem het exact over, anders wordt het niet geaccepteerd. Nadat je voor de eerste keer bent ingelogd moet je om veiligheidsredenen direct het toegezonden wachtwoord vervangen door een persoonlijk wachtwoord.

Secretaris

De secretaris van een bridgevereniging kan via www.mijnnbb.nl zelf het ledenbestand online onderhouden in de NBB-ledenadministratie en hoeft dus niet meer zelf een apart ledenbestand bij te houden. Er kunnen veel gegevens worden vastgelegd, bijvoorbeeld voornamen. Er zijn eenvoudige en flexibele downloadmogelijkheden gemaakt voor ledenlijsten, meesterpunten of het NBB-Rekenprogramma.

Zodra je inlogt op www.mijnnbb.nl met je NBB-Lidnummer zal het systeem je herkennen en automatisch toegang geven tot de mogelijkheden die bij je eventuele functie(s) horen, zoals het muteren van (je eigen) gegevens of het opvragen van verenigingsgegevens. Als een clublid bijvoorbeeld een nieuwe clubfunctie krijgt, of van een tweede vereniging lid wordt, worden automatisch de toegangsmogelijkheden van zijn persoonlijke login aangepast.

Adreswijziging