Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Kennisbank

NBB-Boekhoudpakket

Naar aanleiding van vragen van clubpenningmeesters heeft de BridgeBond de mogelijkheid onderzocht om een speciaal op bridge toegesneden boekhoudpakket beschikbaar te stellen. Dat heeft geresulteerd in het NBB-Boekhoudpakket, een service die sinds 1 januari 2017 gratis beschikbaar is voor de aangesloten verenigingen.
Met het online NBB-Boekhoudpakket zal het bijhouden van de clubadministratie een stuk simpeler worden. Bovendien wordt met het pakket de overdracht vereenvoudigd wanneer een nieuwe penningmeester wordt benoemd. Daarmee is ook de continuïteit en eenvormigheid gewaarborgd.

Meer informatie over het NBB-Boekhoudpakket en hoe je een licentie aan kunt vragen kun je lezen in de bijlage NBB-Boekhoudpakket. Een licentie kan kosteloos worden aangevraagd en telkens voor één jaar wordt verstrekt. Verder kun je meer uitgebreide informatie vinden in de PowerPoint-presentatie zoals gegeven tijdens het NBB Bridgecongres 2017 en een artikel in het novembernummer van Bridge (p. 39-41), zie bijlagen.

Handige downloads

NBB-Boekhoudpakket presentatie congres 2017.pdf
Download
NBB-Boekhoudpakket (uit Bridge 11-2016) .pdf
Download
NBB-Boekhoudpakket licentieaanvraag.pdf
Download
NBB-Boekhoudpakket handleiding inrichting.pdf
Download