Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Kennisbank

Ondersteuning

De Nederlandse Bridgebond wil er alles aan doen om jeugdbridge te stimuleren. Daarom ondersteunt zij initiatiefnemers die mini- of jeugdbridgelessen willen geven met lesmaterialen en trainingen.*
* Voor materialen voor studenten verwijzen wij je door naar www.studentenbridge.nl.

Lesmaterialen

Voor scholen en bridgeclubs heeft de CJB lespakketten samengesteld. Voor minibridge bestaat dit pakket uit een lesboekje (Minibridge Basis), een docentenhandleiding, PowerPointpresentaties en lesmaterialen (speelkaarten, tafelbladen en scoreformulieren). Voor jeugdbridge zijn er lesboekjes, een docentenhandleiding, examens, diploma’s en lesmaterialen. Er zijn drie boekjes Jeugdbridge, oplopend in niveau: het klaveren/ruiten-, harten- en schoppenboekje. Het eerste boekje begint gewoon ‘bij het begin’; je hoeft de kinderen dus niet eerst te leren minibridgen. Voor kinderen die al wel kunnen minibridgen is het klaverendeel handig als herhaling.

Om bekend te raken met de lesmethode kun je altijd een proefpakket aanvragen. Dit doe je door te mailen naar het bondsbureau (jeugdbridge@bridge.nl). Ook voor individueel gebruik, bijvoorbeeld als je thuis je(klein)kind wilt leren (mini)bridgen, kun je altijd enkele lesboekjes aanvragen.

Voordat je het complete lespakket aanvraagt voor een cursus, is het goed om na te denken over de organisatie. Wie kan je hierbij helpen? Hoe veranker je de cursus in de bridgeclub/school? De ervaring leert dat cursussen vaak afhangen van één enthousiast persoon. Hoewel we zulke initiatieven van harte toejuichen, raden we aan de verantwoordelijkheid te verdelen over meerdere mensen of bridgeclubs. Met een bredere organisatie vergroot je namelijk de kans dat de cursus een terugkerende activiteit wordt.

Trainingen

Om beter te leren lesgeven organiseert de BridgeBond trainingen tot mini- en jeugdbridgedocent. Deze trainingen zijn gratis en worden georganiseerd zodra er voldoende belangstelling is. Geïnteresseerden kunnen mailen naar het bondsbureau (jeugdbridge@bridge.nl).

De CJB wil wel benadrukken dat een mini- of jeugdbridgecertificaat niet nodig is om goed les te kunnen geven. Ervaren jeugddocenten zullen wellicht weinig nieuws horen tijdens de training. Maar het kan voor hen ook een kans zijn om kritisch te kijken naar de huidige manier van lesgeven. Beginnende docenten kunnen de trainingen benutten om inspiratie op te doen en bekend te raken met de lesmethoden.

Meer informatie over de trainingen vind je onder het menu Kader.

Hoe kun je met het spelen van bridge de testresultaten van leerlingen verbeteren?
Een onderzoek naar effecten van bridge op leerprestaties uit 2012 vind je hieronder. Dit document BRIDGE How can playing a game improve your students’ test scores and much more? van Patty Tucker is in het Engels. Het eerste deel hebben we laten vertalen en is nu ook in het Nederlands beschikbaar. Het is geschikt voor ouders, leraren en studenten.

Handige downloads

Onderzoek naar effecten van bridge op leerprestaties
Download

Ander nieuws