Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Kennisbank

Ratingsysteem

ICT dienstverlener Transfer Solutions (Oracle experts) uit Leerdam heeft zich als sponsor aan het ratingsysteem verbonden. De Transfer Race en de NBB-rating zijn een gratis service van de NBB voor zijn leden en de verenigingen.

Uitgangspunten vaststellen Rating
– De ratinggevens worden afgeleid van het bestaande systeem van Meesterpunten;
– Ieder lid van de NBB zal in de stand worden opgenomen;
– Kwalitatieve resultaten (eerste plaatsen in topevenementen) zijn belangrijk;
– Kwantitatieve resultaten (constant goede prestaties) zijn eveneens belangrijk;
– Om te voorkomen dat veel spelen automatisch leidt tot een veel betere rating tellen per seizoen maximaal tien resultaten mee.
– De vijf beste resultaten tellen volledig mee, de opvolgende vijf beste resultaten tellen voor de helft mee;
– Historische resultaten moeten gedurende een aantal jaren meetellen, hun gewicht moet echter steeds minder worden. Daarom zakken resultaten van vorige seizoenen per seizoen 25% in waarde;
– De ratingpunten die iemand voor een wedstrijd krijgt, zijn gelijk aan de meesterpunten van die wedstrijd;
– Alle bridgewedstrijden waar meesterpunten worden toegekend tellen mee voor het behalen van ratingpunten;

Ratingsysteem
Vergelijkbaar met de tennissport komen er twee ranglijsten: de NBB-rating en de Transfer Race.

Transfer Race
Voor de Transfer Race (seizoenranglijst) tellen van het lopende seizoen de meesterpunten van de vijf hoogste resultaten voor 100% mee en de vijf opvolgende resultaten voor 50%. De optelsom van deze tien resultaten bepalen de stand van de Transfer Race. Alleen het lopende seizoen telt mee voor de Transfer Race.
De Transfer Race is vooral publicitair interessant. Iedereen begint aan het begin van het seizoen op nul, de stand verandert voortdurend, en het blijft tot het eind van het seizoen spannend wie als eerste zal eindigen.
Omdat op 1 september 2009 is overgegaan op ‘toekenning per avond’ i.p.v. ‘toekenning per competitie’ worden de behaalde meesterpunten bij club- en districtsparenwedstrijden in groepjes van vijf als één resultaat voor de Transfer Race behandeld. Bij het bepalen van de waarderingen voor de Transfer Race worden alle op een club behaalde resultaten, ook al zijn ze op verschillende clubs behaald, gesorteerd. De hoogste vijf resultaten worden bij elkaar gevoegd en die vormen samen één resultaat voor de Transfer Race, de volgende vijf vormen ook één resultaat voor de Transfer Race, enz.

NBB-rating
De eindresultaten van de vier voorgaande Transfer Races bepalen de NBB-rating van een speler. De vier laatste seizoenen tellen in aflopend gewicht mee. De NBB-rating is de ‘eerlijkste’ ranglijst, de NBB-rating is een goede indicatie voor de sterkte van een speler.
De opbouw van de NBB-rating is als volgt:
100% van de punten van de Transfer Race van het voorgaande afgesloten seizoen
75% van de punten van de Transfer Race van het daaraan voorafgaande seizoen
50% van de punten van de Transfer Race van het daaraan voorafgaande seizoen
25% van de punten van de Transfer Race van het daaraan voorafgaande seizoen
De optelsom van deze vier resultaten is de NBB-rating.

Verschil tussen Transfer Race en de NBB-rating
Voor de Transfer Race tellen alleen de punten van het lopende seizoen mee. De NBB-rating is de (gewogen) optelling van de laatste vier Transfer Race eindtotalen. Het lopende seizoen telt dus niet mee voor de NBB-rating. Door deze methodiek hebben het moment van invoeren van de Meesterpunten en het moment waarop een wedstrijd in het seizoen valt, geen invloed op de NBB-rating.

Prijzen Transfer Race
Het prijzengeld wordt beschikbaar gesteld door Transfer Solutions.
M.i.v. het seizoen 2011-2012 zijn de prijzen voor de Transfer Race: 1e overall €1.000; 2e overall  €750; 3e overall €350; 1e dames €350; 1e senioren €350; 1e junioren €350; 1e aspiranten € 350.
Een speler kan slechts één prijs (het hoogste geldbedrag) winnen; als meerdere gelijkwaardige prijzen worden gewonnen wint hij/zij de prijs uit de hoogste categorie volgens bovenstaande volgorde.
De stand per 1 oktober is bepalend voor de toekenning van de prijzen.

NBB-rating verenigingen
De NBB-rating van een vereniging is de gemiddelde NBB-rating van alle leden van die vereniging.