Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Kennisbank

Schema importeren NBBR 3

De bestandsnaam van een schema is als volgt opgebouwd: het eerste getal is het aantal deelnemers, het laatste getal is het aantal ronden. Bar staat voor Barometer, How voor Howell, Mitc voor Mitchell en Indi voor individueel. Maak binnen het NBB-Rekenprogramma 3 eerst eenmalig de categorie individueel aan. Ga naar het menu Schema -> Systeembeheer. Klik hier onder schemasystemen op ‘nieuw’. Kies als systeemnaam ‘Individueel’. Selecteer vervolgens het schemasysteem ‘Individueel’ en klik nu aan de rechterkant bij onderverdelingen op ‘nieuw’. Geef een naam op voor de onderverdeling. In het onderstaande voorbeeld is gekozen voor ‘kerst’, maar dit kan ook een jaartal zijn of de naam van het toernooi. Sluit het scherm.

Vervolgens ga je binnen het NBB-Rekenprogramma 3 naar het menu Schema -> Schema toevoegen -> Import/Export. Klik op ‘Kies bestand’ en navigeer naar de locatie waar het gedownloade bestand staat. Bij ‘Import naar…’ kun je zelf een naam geven aan het schema. Bij systeem kies je voor individueel en daarna de door jou aangemaakte onderverdeling. Tot slot klik je op importeren