Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Kennisbank

Schema importeren NBBR 4

De bestandsnaam van een schema is als volgt opgebouwd: het eerste getal is het aantal deelnemers, het laatste getal is het aantal ronden. Bar staat voor Barometer, How voor Howell, Mitc voor Mitchell en Indi voor individueel. Maak binnen het NBB-Rekenprogramma 4 eerst eenmalig de categorie individueel aan. Ga naar het menu Schema (1)-> Systeembeheer (2). Klik hier onder schemasystemen op ‘nieuw’ (3). Kies als systeemnaam ‘Individueel’. Klik nu aan de rechterkant bij onderverdelingen op ‘nieuw’ (4). Geef een naam op voor de onderverdeling. In het onderstaande voorbeeld is gekozen voor ‘kerstdrive’, maar dit kan ook een jaartal zijn of de naam van het toernooi. Sluit het scherm met het groene vinkje (5).

 

Zorg dat je (nog steeds) bij het menu ‘Schema’ (1) zit. Kies nu voor ‘Schemabeheer’ (2) en vervolgens voor ‘Import’ (3).

In het volgende scherm klik je op ‘Kies bestand’ (1) en kies je het zojuist gedownloade schemabestand. Bij ‘Import naar…’ (2) staat al de naam die het schema al heeft. Daar kun je zelf ook een andere naam invullen.
Kies bij ‘Systeem’ (3) en ‘Onderverdeling’ (4) het net aangemaakte schemasysteem en onderverdeling. Nadat je op ‘Importeren’ (5) hebt geklikt staat je schema in het NBB-Rekenprogramma en kun je meteen een volgend schema importeren of het scherm sluiten.