Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Kennisbank

Spelkennistest

Indien je aan de opleiding tot Bridgedocent of de cursus Wedstrijdleider wilt deelnemen moet je geslaagd zijn voor de spelkennistest.
Frequentie eens per twee jaar (twee mogelijkheden).
De eerstvolgende tests zijn: 11 mei 2019 en 7 september 2019.

Alle vragen van de test zijn gebaseerd op viertallenbridge. De test bestaat uit twee delen: Spelen en Bieden.

Beide delen omvatten zestien vragen. Voor beide delen zijn 34 punten te behalen.

Wedstrijdleidersnormering: per onderdeel (Spelen en Bieden) dien je ten minste achtien punten te halen. Voor beide onderdelen samen moet je ten minste 38 punten halen.

Bridgedocentnormering: voor het onderdeel Spelen dien je ten minste 14 punten te behalen, voor het onderdeel Bieden dien je ten minste 16 punten te halen.
Voor beide onderdelen samen moet je ten minste 34 punten halen.

Biedsysteem
Er wordt in de test gebruik gemaakt van het biedsysteem volgens de systeemkaart ‘Biedermeijer ROOD’. Je wordt geacht alle varianten en conventies op deze systeemkaart te beheersen. In de test zal waar nodig worden aangegeven welke conventie of variant van dit systeem gebruikt wordt. De systeemkaart van ‘Biedermeijer Rood’ vind je ook op de pagina over systeemkaarten. Het boekje ‘Biedermeijer Rood’ beschrijft het biedsysteem.

Begrippen die bij het spelen bekend worden geacht (o.a.)

 • Eliminatie en ingooi
 • Eliminatie en ingooi
 • Dummy reversal
 • Veilige/gevaarlijke hand
 • Safety play
 • Cross-ruff
 • Loser on loser
 • Restricted choice
 • 1e, 3e, 5e uitkomsten
 • Bath coup
 • Coup en blanc
 • Discovery play
 • Entree/communicatie
 • Lavinthal
 • Surrounding play
 • Troefcoup
 • Troefpromotie
 • Uitkomst doublet

Biedsysteem
De begrippen/conventies die je geacht wordt te kennen zijn:

 • Checkback Stayman
 • Cuebiedingen
 • Controlebod
 • False preference
 • Gambling
 • Ghestem
 • Help suit trials
 • Josephine
 • Keycard vragen (1430 RKC Blackwood)
 • Lagekleurentransfers
 • Lebensohl
 • Muiderbergse twee
 • Multi 2 ruiten
 • Multi Landy
 • Negatief doublet
 • Negative free bid (1H – 2Kl – 2Sch)
 • Niemeijer (zonder uitbreiding)
 • Preëmptieve openingen
 • Principle of fast arrival
 • Reverse
 • Splinterbiedingen
 • Stayman relay
 • Support (re)doublet
 • Teruggekaatst doublet
 • Transferweigering
 • Uitkomstaangevend bod
 • Vierde kleur
 • Vijfkaarthoogopeningen
 • Zwakke sprongvolgbiedingen

Voor aankomend wedstrijdleiders worden ook de volgende onderwerpen bekend verondersteld, maar ze komen niet voor in de spelkennistest:
Bergen raises, Drury, Inverted minors, Michaels cuebid, Minor Suit Asking, Rubensohl, Scramble, Smolen, Walsh en Wereldconventie.

Hoe pak ik een spelkennistest aan?
Meer informatie

Aanbevolen literatuur
Bieden en conventies:
Het boekje ‘Biedermeijer Rood’ geldt als maatstaf. Een PDF van het boek Biedermeijer ROOD is voor mensen die de spelkennistest gaan doen gratis aan te vragen via opleidingen@bridge.nl.

Daarnaast kunnen de onderstaande boeken geraadpleegd worden:

 • Bieden met Berry, deel 1, 2 en 3
 • Hogerop met Berry Westra, deel 1 en 2
 • Themaboekjes (Bridgebond Specials) zie Bridge- en Boekenshop

Uit- en tegenspelen:

 • Analyse deel 1 en 2 van Berry Westra
 • Naast de boeken bestaan er ook goede computerprogramma’s om het spelen te oefenen

Oefenstof : zie examens

Meer informatie en aanmelding
Aanmelding alleen schriftelijk via het inschrijfformulier dat per e-mail toegestuurd wordt.
Kosten: € 20, te voldoen via de machtiging op het formulier.

Contactpersoon bondsbureau:
Marie-José de Bruïne
Telefoon: 030-2759955
E-mail: opleidingen@bridge.nl

Ander nieuws