Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Kennisbank

Spelkennistest

Wil je aan de opleiding tot Bridgedocent of Wedstrijdleider deelnemen, dan moet je geslaagd zijn voor de spelkennistest of hiervoor vrijstelling hebben.
Dit jaar zijn er twee mogelijkheden om deel te nemen aan de spelkennistest: 11 mei 2019 en 7 september 2019. De spelkennistesten worden om het jaar aangeboden, dus de eerstvolgende mogelijkheid daarna is pas weer in 2021.

Alle vragen van de test zijn gebaseerd op viertallenbridge. De test bestaat uit twee delen: Spelen en Bieden.

Standaard is de wedstrijdleidersnormering. Voor bridgedocenten geld een aangepaste normering.

Biedsysteem
Er wordt in de test gebruik gemaakt van het biedsysteem volgens de systeemkaart ‘Biedermeijer ROOD’. Je wordt geacht alle varianten en conventies op deze systeemkaart te beheersen. In de test zal waar nodig worden aangegeven welke conventie of variant van dit systeem gebruikt wordt. De systeemkaart van ‘Biedermeijer Rood’ vind je ook op de pagina over systeemkaarten. Het boekje ‘Biedermeijer Rood’ beschrijft het biedsysteem.

Begrippen die bij het spelen bekend worden geacht (o.a.)

 • Eliminatie en ingooi
 • Dummy reversal
 • Veilige/gevaarlijke hand
 • Safety play
 • Cross-ruff
 • Loser on loser
 • Restricted choice
 • 1e, 3e, 5e uitkomsten
 • Bath coup
 • Discovery play
 • Entree/communicatie
 • Lavinthal
 • Troefcoup
 • Troefpromotie
 • Uitkomst doublet

Biedsysteem
De begrippen/conventies die je geacht wordt te kennen zijn:

 • Checkback Stayman
 • Cuebiedingen
 • Controlebod
 • False preference
 • Gambling
 • Ghestem
 • Help suit trials
 • Josephine
 • Keycard vragen (1430 RKC Blackwood)
 • Lagekleurentransfers
 • Lebensohl
 • Muiderbergse twee
 • Multi 2 ruiten
 • Multi Landy
 • Negatief doublet
 • Negative free bid (1H – 2Kl – 2Sch)
 • Niemeijer (zonder uitbreiding)
 • Preëmptieve openingen
 • Principle of fast arrival
 • Reverse
 • Splinterbiedingen
 • Stayman relay
 • Support (re)doublet
 • Teruggekaatst doublet
 • Transferweigering
 • Uitkomstaangevend bod
 • Vierde kleur
 • Vijfkaarthoogopeningen
 • Zwakke sprongvolgbiedingen

Voor aankomend wedstrijdleiders worden ook de volgende onderwerpen bekend verondersteld, maar ze komen niet voor in de spelkennistest:
Bergen raises, Drury, Inverted minors, Michaels cuebid, Minor Suit Asking, Rubensohl, Scramble, Smolen, Walsh en Wereldconventie.

Hoe pak ik een spelkennistest aan?
zie download onderaan de pagina

Aanbevolen literatuur
Bieden en conventies:
Het boekje ‘Biedermeijer Rood’ geldt als maatstaf. Een PDF van het boek Biedermeijer ROOD is voor mensen die de spelkennistest gaan doen gratis aan te vragen via opleidingen@bridge.nl.

Daarnaast kunnen de onderstaande boeken geraadpleegd worden:

 • Bieden met Berry, deel 1, 2 en 3
 • Hogerop met Berry Westra, deel 1 en 2
 • Themaboekjes (Bridgebond Specials) zie Bridge- en Boekenshop

Uit- en tegenspelen:

 • Analyse deel 1 en 2 van Berry Westra
 • Naast de boeken bestaan er ook goede computerprogramma’s om het spelen te oefenen

Oefenstof : zie examens

Meer informatie en aanmelding
Aanmelding alleen schriftelijk via het inschrijfformulier dat per e-mail toegestuurd wordt.
Kosten: € 20, te voldoen via de machtiging op het formulier.

Contactpersoon bondsbureau:
Telefoon: 030-2759955
E-mail: opleidingen@bridge.nl

Handige downloads

Spelkennistest aanpak
Download

Ander nieuws