Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Kennisbank

Bridgecursus via de club: ‘Starten met Bridge’

De BridgeBond wil graag dat de bridgeclubs floreren. Naast de inzet voor de gewone bridgeavond heeft elke club ook de zorg voor de continuïteit van het ledenaantal op langere termijn. Om succesvol te bestaan moet elke club aan werving doen. Werving is het succesvolst als er geworven wordt onder niet-bridgers.
De BridgeBond helpt clubs daarom bij het verzorgen van bridgelessen, door middel van het verstrekken van gratis lesboekjes  ‘Start met bridge 1’ (alleen theorieboek) of ‘Startersbridge’ of ‘Bridge in een flits 1’.

De gratis boekjes zijn door het bestuur van de club aan te vragen via ondersteuning@bridge.nl als er bekend is hoeveel cursisten er gaan deelnemen. Dit o.v.v. clubnaam, clubnummer, docent en verzendgegevens (naam, adres, postcode en plaats). De gratis boekjes kunnen niet besteld worden via de Bridge- en Boekenshop. 

Voor de betreffende docent heeft de BridgeBond diverse ondersteunende materialen. Denk aan een Docentenhandleiding, PowerPoints, oefenspellen, maar bijvoorbeeld ook lesbrieven over diverse onderwerpen. Kijk eens in de kennisbank onder docenten om te ontdekken wat er beschikbaar is. Deze materialen zijn alleen toegankelijk voor de docenten die zijn aangemeld in onze docentendatabase.

Naast de lesmaterialen zijn er ook materialen voor het werven van de nieuwe bridgers verkrijgbaar. Meer informatie bij werving en opvang.