Skip to the main content

Voor de spelers. Voor de sport.

Inloggen

Kennisbank

Toekomstvisie

Het besturen van een vereniging is een zaak van kennis, kunde en creativiteit, maar ook van vooruitkijken en standpunten formuleren die de toekomst aangaan. Om juiste standpunten te kunnen bepalen en de juiste beslissingen te kunnen nemen is het echter zaak dat het bestuur goed nadenkt over de eigen identiteit en een goed beeld krijgt van wat er speelt in de vereniging, welke veranderingen er aan komen en hoe daarmee om te gaan.
Veel clubs kijken nu niet verder dan hun volgende clubavond, maar waar staat uw club over 5 jaar? Hoeveel leden heeft uw club dan nog? Hoe oud is uw club dan gemiddeld? Wat zijn de plannen om op de lange termijn nog steeds een gezonde, gezellige club te zijn? Om systematisch na te denken over de toekomst van de vereniging is het opstellen van een beleidsplan en het periodiek toetsen daarvan een belangrijk middel. Daartoe zal het bestuur inzicht moeten hebben in de ontwikkelingen binnen de vereniging en waar bedreigingen en mogelijk nieuwe kansen liggen.

Als voorbeeld bijgevoegd het beleidsplan van BC Bricas voor 2014-2015. Een dynamische notitie waar leden inspraak in hebben en mee zal groeien met de jaren. De voorzitter staat open voor suggesties (pbreedveld@xs4all.nl).
Heeft uw club ook een beleidsplan en wilt u het graag delen met andere clubs? Neem dan contact op met ondersteuning@bridge.nl.

Handige downloads

Beleidsnotitie Bricas Inloggen / Lid worden
Download
Voorbeeld - BC Lisse Beleidsplan.pdf Inloggen / Lid worden
Download
NOC NSF - Code Goed Sportbestuur.pdf Inloggen / Lid worden
Download
Dagelijks bestuur - taakverdeling en kwaliteiten.pdf
Download